Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Centret för Svenskfinland

Centret för Svenskfinland har till uppgift att forska i och dokumentera utvandringen från och invandringen till Svenskfinland. Forskningsfältet berör de svenskspråkiga delarna av Finland. Centrets placeringsort är Kronoby kommun, närmare bestämt Kronoby folkhögskola. Centret, som är en del av Migrationsinstitutet, grundades den 26 mars 2014 av institutets styrelse.

Centret kommer huvudsakligen att bedriva forskning, men också utställnings-, arkiv- och konferensverksamhet.

Varför ett migrationscenter för Svenskfinland?

Migrationsinstitutet i Åbo har redan från tidigare varit ett tvåspråkigt forskningsinstitut, men behovet av en särskild svenskspråkig enhet har visat sig vara stort. Dels beror detta på att emigrationen från Svenskfinland till andra länder varit särskilt omfattande, i proportion till övriga Finland. Dels har Svenskfinland också en något annorlunda profil än övriga Finland, gällande invandring. Centrets målsättning är därför att systematiskt forska i och dokumentera det specifika finlandssvenska flyttningsmönstret.

Program för år 2014:

  • beredning och planering av forskningsprojekt, samt planering av utställning
  • Seminariet Finlandssvensk emigration till Sverige, som äger rum den 11.10.2014 i Vasa landskapsbibliotek

Kontakuppgifter:

Projektledare, FM Magnus Enlund
Tel. +358 44 559 2447
E-post: magnus.enlund@utu.fi

Plats: Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4, 68500 Kronoby.

Öppet: År 2014: måndag och tisdag kl 8.30-16 Vid övriga tidpunkter kan projektledaren nås via telefon och e-post.

Placering på kartan

Klicka för att förstora

 

SI_1

Migrationinstitutet,
Centret för
Svenskfinland
Torgarevägen 4
68500 Kronoby

Logo

Öppet:
mån-tis 8.30-16

Tel. 044-559 2447

E-mail


 

 

© Copyright Migrationsinstitutet