Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

 Uutisia - News


 
Tutkimus sosiaalityön ja poliisin yhteistyökäytännöistä

Tutkimus sosiaalityön ja poliisin yhteistyökäytännöistä -
Miten maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan eri EU-maissa?

Siirtolaisuusinstituutin uusi kansainvälinen julkaisu "Working Together for Better Integration - Immigrants, Police and Social Work" pureutuu maahanmuuttajien kanssa työskentelevien poliisin ja sosiaalityöntekijöiden tehtäväkentän yhtymäkohtiin. Viiden EU-maan esimerkkejä esittelevä kirja on julkaistu Siirtolaisuusinstituutissa 23.3.2011.

Julkaisussa nostetaan esiin sellaisia onnistuneita toimintakäytäntöjä ja projekteja, joissa viranomaisyhteistyö tukee maahanmuuttajien kotoutumista. Poliisi ja sosiaalityöntekijät toimivat EU-alueella samojen kysymysten parissa, mutta lähestymistavat vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Hollannissa työ on jalkautettu vahvasti maahanmuuttajayhteisöjen pariin kouluihin, lähiöihin ja kaduille. Espanjassa on hyviä kokemuksia monikulttuuristen alueiden naapuruussovittelusta ja Suomessa taas lähipoliisitoiminnalla on jo pitkät perinteet eräissä kaupungeissa.

Moninaistuva asiakaskunta on haastanut myös viranomaiset kehittämään osaamistaan ja etsimään erilaisia työtapoja. Etenkin ennaltaehkäiseviä työmuotoja pyritään luomaan yhdessä.

Kirjaa hyödynnetään muun muassa poliiseille ja sosiaalityöntekijöille suunnatussa moniammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Kirjan esimerkkien toivotaan kannustavan ja tarjoavan virikkeitä paikallisten yhteistyökäytäntöjen rakentamiseen.

Immigrants, Police and Social Work -hanke on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima laaja EU-rahoitteinen yhteistyöhanke, johon osallistuu yhteistyökorkeakouluja Ruotsista, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Espanjasta. Suomessa hankkeessa ovat Turun ammattikorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin lisäksi mukana Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten poliisien ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Hanke jatkuu toukokuun 2011 loppuun saakka.

Kirjan sähköisen PDF-version voi ladata tämän linkin kautta: http://www.migrationinstitute.fi/pdf/IPS-C18.pdf

Kirjan painettu versio on saatavissa Turun ammattikorkeakoulun kautta Mira Ojalehdolta, e-mail: mira.ojalehto[AT]turkuamk.fi tai Siirtolaisuusinstituutin toimistonhoitaja Kirsi Sainiolta, e-mail: kirsai[AT]utu.fi

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sari Vanhanen, Turun AMK,
p. 050 5985 823, sari.vanhanen[AT]turkuamk.fi

Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, Siirtolaisuusinstituutti
p. 0400 695 452, elli.heikkila[AT]utu.fi

www.ips-project.fi

23 Mar 2011


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti