Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

 Uutisia - News


 
UUSI JULKAISU: Maaseudun uudet toimijat

Mari Kattilakoski

MAASEUDUN UUDET TOIMIJAT

Tutkimus paluu- ja tulomuuttajien toimijuudesta maaseutuyhteisöissä ja kehittämisverkostoissa Keski-Pohjanmaalla

Hinta: 20 € toimituskulut

Omaehtoisuuden korostuminen niin aluepolitiikassa kuin maaseudun kehittämisessä on vahvistanut kansalaistoiminnan merkitystä alueiden kehitykselle. Erityisesti maaseudun kehittämisessä korostuu vahvasti paikallista aktiivisuutta ja asukkaiden omaehtoista kehittämistä painottava Leader-toimintatapa. Paikallisyhteisöjen toiminta ja sosiaalinen pääoma ovat nousseet entistä tärkeämmiksi maaseutualueiden kehitykseen ja kilpailukykyyn vaikuttaviksi tekijöiksi.

Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisen kehittämisen kasvava painoarvo synnyttävät tarpeen tarkastella maaseudulle suuntautuvaa muuttoliikettä ja sen vaikutuksia paikallisyhteisöjen toimintakykyyn. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudet asukkaat luovat maaseudun ja kylien kehittämiselle? Haluavatko ja pääsevätkö maallemuuttajat paikallisyhteisöjen jäseniksi ja alueensa kehittäjiksi? Millainen toimijajoukko maaseudun paluu- ja tulomuuttajat ovat ja millaisia vaikutuksia heillä on alueiden sosiaaliselle pääomalle?

Tutkimuksessa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla Keski-Pohjanmaalle suuntautunutta maallemuuttoa, muuttajien sosiaalisten verkostojen ja paikkaidentiteetin rakentumista sekä toimijuutta paikallisissa yhteisöissä ja kehittämisverkostoissa. Tutkimuksessa pohditaan myös yhteisöllisen kehittämisen ja sosiaalisen pääoman rakentumista.Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2011, 304 sivua.

Tilaukset:

  Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta:
  http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi

 tai

Siirtolaisuusinstituutti
Kirsi Sainio
Eerikink. 34
20100 Turku
02-284 0443
kirsi.sainio[AT]utu.fi

Hinta: 20 Euroa + toimituskulut

30 Aug 2011


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti