Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister
Bokbeställningar

Emigrantregistrets online-databaser

I Migrationsinstitutets online-databaser kan man söka personnamn gratis. Tillgång till övriga uppgifter förutsätter betalning av användaravgift och registrering. Användaravgiften är 20 euro per år. Betalningen kan erläggas via internet eller på traditionellt sätt som bankgiro.

 Begränsad sökning (gratis)

 Betald sökning (20 €)


 Det tidigare "fullständiga paketet" (30 €)

Det här "paketet" har nedlagts eftersom släktforskaren Timothy Laitila Vincent som äger rätten till en del av dessa databaser inte ingått avtal med Migrationsinstitutet från och med 2008. Kunder som hade registrerat sig under 2007 hade ändå tillgång till dessa databaser ända till slutet av 2008.


 Betalning av användaravgift och registrering

 Användarregistrering (efter betald avgift)

Vad ger användaravgiften tillgång till?

De som erlagt emigrantregistrets användaravgift kan under ett års tid obegränsat söka i följande Migrationsinstitutets databaser:

  • Passagerarlistor (318 000 poster)
  • Passförteckning (197 000 poster)
  • Referensdatabasen (19 000 poster)
  • Australienfinländare (3 800 poster)
  • Finländare i Nya Zeeland (1100 poster)
  • Finländare i Sovjetunionen 1930-1950 (8 000 poster)
  • Martyrologi av ingermanfinländare (6 100+ poster)

OBS! Betalningen ingår även handledning och rådgivning för att sjävständigt söka i institutes databaser. Istället, omfattar utbetalning INTE den egentliga databassökningen som utförs av släktforskare eller annan personal vid institutet. En sådan sökning kostar 30-60 euro beroende på tillbringat tid och mängden av information som funnit. Av detta arbete en separat faktura skickas till kunden.

  Tilläggsuppgifter om migrationsinstitutets databaser
  Användaravgift och registrering
 

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

SS-logo

Finland in our Hearts
Festival for expatriate Finns in Turku,
July 1-4, 2011

 

© Copyright Migrationsinstitutet