Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister
Bokbeställningar

Avgiftsbelagd sökning i emigrantregistret

De som registrerat sig som betalande användare kan söka uppgifter i emigrantregistret utan begränsningar. Användaravgiften är 20 euro i året. Betalningen kan erläggas genom migrationsinstitutets webhandel, med utnyttjande av betalarens egen bankförbindelse eller på traditionellt sätt med bankgiro.

När betalningen har erlagts måste kunden registrera sig med vidstående formulär. Då registreringsinformationen har erlags, får kunden bekräftelse per epost. Registreringen bekräftas med hjälp av länken i e-posten. Därefter är tjänsten omedelbart tillgänglig med användar-id och lösenord som angetts vid registreringen. Vid behov kan man själv ändra dessa. Om e-postbekräftelsen inte lyckas, måste kunden kontakta Migrationsinstitutets personal.

 Erläggande av användaravgift

 Användarregistrering (efter betald avgift)

Vad innefattar de avgiftsbelagda tjänsterna?

Registrerad användare som erlagt årsavgiften har obegränsad tillgång till följande databaser:

  • Passagerarlistor (318 000 poster)
  • Passförteckning (197 000 poster)
  • Referensdadabasen (19 000 poster)
  • Australienfinländare (3 800 poster)
  • Finländare i Nya Zeeland (1 100 poster)
  • Finländare i Sovjetunionen 1930-1950 (8 000+ poster)

OBS! Betalningen ingår även handledning och rådgivning för att sjävständigt söka i institutes databaser. Istället, omfattar utbetalning INTE den egentliga databassökningen som utförs av släktforskare eller annan personal vid institutet. En sådan sökning kostar 30-60 euro beroende på tillbringat tid och mängden av information som funnit. Av detta arbete en separat faktura skickas till kunden.

 Tilläggsinformation om migrationsinstitutets databaser
 Kontaktuppgifter
 


Avgiftsbelagd sökning
i emigrantregistret

1. Betala

2. Registrera dig

3. Bekräfta
    registreringen
    med hjälp av
    länken som sänts
    i e-posten

4. Inskriva dig

© Copyright Migrationsinstitutet