Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

Kirjatilaukset

Siirtolaisrekisterin tietokantojen kuvaus

Matkustajaluettelo
Passiluettelo
Lehti- ja kirjallisuusviitetietokanta
Australian suomalaisia koskeva tietokanta
Uuden-Seelannin suomalaisia koskeva tietokanta
Venäjänsuomaalaiset vainouhrit 1930-1950
Ulkoasiainhallinnon arkiston aineisto
Muut siirtolaisrekisterin tietokannat


Matkustajaluettelo (318 000 tietuetta)

Matkustajaluettelossa on tietoja Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) laivoilla Suomesta lähinnä Hangon kautta ulkomaille lähteneistä henkilöistä. Suurin osa heistä on suomalaisia siirtolaisia, mutta joukossa on myös mm. Suomen kautta muuttaneita Venäjän juutalaisia. Matkustajaluettelo kattaa seuraavat ajanjaksot:

 • Vuodet 1892-1896, 1899-1914 ja 1920-1939, 1940-1960 (vuoden 1949 jälkeen lähteneistä siirtolaisista saatavissa olevat alkuperäislähteet kattavat vain pienen osan)
 • Siirtolaisrekisterin tietokantaan on talletettu kaikki saatavilla olevat SHO:n matkustajaluettelotiedot.

Oheistietoja:

Matka Suomesta Amerikkaan (www.genealogia.fi)
Siirtolaislaivojen kuvia ja historiaa (www.genealogia.fi)

Kuva matkustajaluettelosta (9087 bytes)
Esimerkki matkustaja-
luettelosta
(suurenna klikkaamalla)
Passiluettelot (278 000 tietuetta)

Passiluettelo perustuu lääninhallitusten ja kaupunginmaistraattien passiluetteloihin 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1920. Vuoden 2005 alussa tietokantaan oli talletettu seuraavat alueet ja ajanjaksot:

 • Hangon maistraatti, vuodet 1900-1903
 • Hämeen lääni, vuodet 1903-1904
 • Kristiinankaupungin maistraatti, vuodet 1890-1891 ja 1900-1901
 • Kokkolan maistraatti, vuodet 1899-1902
 • Kuopion lääni, Venäjälle menneet vuosilta 1890-1899 ja Euroopan ulkopuolelle menneet vuosilta 1900-1915
 • Mikkelin lääni, vuodet 1914-1915
 • Oulun lääni, vuodet 1897-1922
 • Turun ja Porin lääni, vuodet1889-1905
 • Vaasan lääni, vuodet 1896-1904
 • Viipurin lääni, Amerikkaan menneet, vuodet 1906-1909

Tallentamatta on vielä arviolta yli 100 000 tietuetta.

Kuva passiluettelosta (8415 bytes)
Passiluettelo
Lehti- ja kirjallisuusviitteet (19 000 tietuetta)

Viitetietokantaan on talletettu tietoja pääasiassa seuraavista lähteistä:

 • Vuosina 1994-1997 ilmestyneistä amerikan- ja australiansuomalaisista sanomalehdistä poimitut kuolinilmoitukset, muistokirjoitukset, syntymäpäivätervehdykset, henkilöhaastattelut ym.
 • Siirtokansan Kalenterissa 1918-1978 julkaistut muistokirjoitukset
 • Raittiuskansan Kalenterissa julkaistut 1897-1972 muistokirjoitukset
 • Kirkollisessa kalenterissa 1930-1981 julkaistut muistokirjoitukset
 • Salomon Ilmosen "Amerikansuomalaisten Historia II" -teoksen (1923) nimilista
Kuva viitekortistosta (10795 bytes)
Viitetietokanta
Australiansuomalaisten tietokanta (3 800 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja ennen toista maailmansotaa Australiassa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin johtajan Olavi Koivukankaan australiansuomalaisia koskevaa tutkimustaan varten Australiassa keräämään kortistoon. Siihen sisältyy myös jonkin verran Suomen passi- ja matkustajaluetteloista poimittuja tietoja.
 


Australia-tietokanta
Uuden-Seelannin suomalaisten tietokanta (1100 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja Uudessa-Seelannissa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin johtajan Olavi Koivukankaan aihetta käsittelevää tutkimusta varten Uudessa-Seelannissa keräämään kortistoon.
 


U-S suom.
tietokanta
Venäjänsuomalaiset vainouhrit 1930-1950 (yli 8 000 tietuetta)

Tämä tietokanta sisältää tietoja suomalaisista, jotka joutuivat Neuvostoliitossa Stalinin vainojen uhreiksi 1930-1950-luvulla. Tiedot perustuvat Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2001 julkaisemaan Eila Lahti-Argutinan kirjaan ”Olimme joukko vieras vaan”. Lisätietoja.
 

 
Ulkoasiainhallinnon arkiston aineisto (12 000 tietuetta)

Tähän tietokantaan on talletettu Ulkoasiainhallinnon arkistoasiakirjoista poimittuja tietoja vuoteen 1950 asti. Aineisto koostuu etupäässä ulkomailla kuolleita suomalaisia koskevista asiakirjoista.

 • Ulkomailla kuolleet suomalaiset, koko maailma, noin vuodet 1918-1950
 • New Yorkin pääkonsulinviraston jäämistöasiakirjat, noin vuodet 1918-1950
 • Suurin osa arkiston aineistoista on vielä tallentamatta
Kuva UM:n rekisteristä (10677 bytes)
UMA-tietokanta
 
Muut siirtolaisrekisterin käytössä olevat tiedostot
 • Turun yliopiston historian laitokselta saatu passi- ja matkalipputietoja sisältävä reikäkorttiaineisto (noin 60 000 tietuetta), joka on myöhemmin muutettu atk-pohjaiseksi
 • Per-Erik Levlinin sukututkijaryhmän Amerikan suomenruotsalaisista kirkonkirjoista keräämä aineisto (noin 13 600 tietueen atk-tietokanta)
 • Antero Leitzingerin kokoama tiedosto Suomen kansalaisuutta ennen itsenäisyyden aikaa anoneista ulkomaalaisista (noin 4 000 tietueen atk-tietokanta)
 • Det Danske Utvandrerarkivin luovuttama luettelo Tanskan kautta Amerikkaan vuosina 1868-1896 menneistä suomalaisista (n. 500 henkilön atk-tietokanta).
 • Databasen Emigranten 2001 (Svenska Emigrantinstitutet, Emigrantregistret, Göteborgs-Emigranten). Sisältää Ruotsin kautta siirtolaiseksi lähteneet 1850-1951. (CD-ROM)
 • Kolmen amerikansuomalaisen seurakunnan kirkonkirjoja kahdelta paikkakunnalta mikrofilmeinä (Republic, MI ja Hancock, MI)
 • Göteborgin poliisilaitoksen matkustajaluettelojäljennöksiä (valokopioita) vuosilta 1869-1900
 • Virastojen ja arkistojen osoitteita Suomesta ja Pohjois-Amerikasta
 • Erilaisia nimihakemistoja, muistojulkaisuja, paikkakuntahistoriikkejä ja muita painettuja lähteitä, joissa on suuri määrä henkilönimiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi Kuusamon, Karstulan, Kälviän ja Mikkelin siirtolaisia koskevat henkilöhakemistot.
rkortti.gif (11079 bytes)
Reikäkortti-
aineisto

 Siirtolaisrekisterin henkilökunta (yhteystiedot)
Haku internet-tietokannoista

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti