Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Begränsad sökning i emigrantregistret

Begränsad sökning (endast namn) är gratis. Andra uppgifter i emigrantregistret förutsätter betalning av användaravgift. Användaravgiften är 20 euro i året. Betalningen kan erläggas via internet eller på traditionellt sätt som bankgiro.

Söksidorna finns tyvärr tillgängliga endast på finska eller engelska. Välj språket.

 På finska               På engelska


 Användaravgift och registrering
 Tilläggsuppgifter om migrationsinstitutets databaser
 Kontakta emigrantregistret
 


 


 

 © Copyright Migrationsinstitutet