Siirtolaisuusinstituutti - Migrationsinstitutet - Institute of Migration

Web Reports ja muita online-julkaisuja
Web Reports and other online publications


Web Reports
No. Tekijä(t) - Author(s) Raportin nimi - Title of the Report  
79 Tuomas Zacheus Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turussa ja sen lähialueilla. 2013
78 Katharina JE Koch EU External Border Control and Securitisation of Immigration: The Finnish-Russian Border. 2013
77 Kathleen Mufti Latvian Women in the Finnish Latvian Family Association. Migration Experiences and Association Participation. 2013
76 Anna-Maria Nykänen Hyöty vai haitta, uhka vai uhri? Argumentit maahanmuuton puolesta ja vastaan Suomessa vuosina 2003–2011 2012
75 Daniel Rauhut Var det bättre förr? Om flyktingarna, kommunerna och socialbidragen i Sverige 1945–1965 2012
74 Saara Koikkalainen & Asko Suikkanen (toim.)  Siirtymät ja kansalaisuus kansainvälisen liikkuvuuden maailmassa 2012
73 Milla Lumio, Riikka Susi, Elli Heikkilä & Sanna-Mari Kuoppamäki Muuttuvan viranomaisyhteistyön moninaiset haasteet: kolme tapaustutkimusta maahanmuuttajien kotouttamisesta ja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja hyväksikäyttötapausten selvittämisestä 2012
72 Daniel Rauhut & Mats Johansson Sex Differences in the Regional Settlement Patterns of Immigrants to Sweden 1967-2005 2012
71 Britta Nolte Finglish: In between two Languages, Language Debates, and Classification Norms 2011
70 Jonna Heikkilä Diaspora, kehitysyhteistyö ja integraatio– maahanmuuttajien kokemuksia osallistumisesta kotimaansa kehitykseen 2011
69 Sanna Marjaana Brundirks Finnish Social and Health Care Professionals in the United States of America 2011
68 Mohammad Mastak Al Amin Aspects at the back of internal migration and exploring the changes in migrant's livelihood after their arrival in Dhaka City, Bangladesh 2011
67 Riikka Susi & Elli Heikkilä Maahanmuuttajat, poliisi ja sosiaalityö - hyviä käytäntöjä Suomessa 2011
66 Tuire Niinimäki The European Court of Human Rights and non-citizens' right to migrate 2011
65 Jenni Heinonen Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen yritystoiminta. Kokemuksia, käsityksiä ja käytäntöjä 2010
64 Ilona Dorji, Annika Kunnasvirta, Mira Ojalehto, Sari Vanhanen Vapaaehtoinen paluumuutto Kosovoon - Paluumuuttosuunnitelma heikoimmassa asemassa olevien palaajien kestävän paluun tukemiseksi 2010
63 Elina Koskinen Monikulttuurisuus mmattiopettajien arjessa 2009
62 Hanna Suorsa Kanadansuomalaisten siirtolaisten kokemuksia identiteetistä, sopeutumisesta ja ikääntymisestä 2009
61 Maria Riala Second-generation immigrants on the Finnish labour market in 2020 – Alternative futures 2009
60 Salla Saarela Paikka, aika ja minuus - Irlannin suomalaisten paikkakokemukset ja kulttuurien välillä muotoutuva minuus 2009
59 Kirsi Varsa Expatriate Finnish Women and Finnish Transnational Social Networks in Copenhagen 2009
58 Edward Dutton Four Immigrant Churches and a Mosque: An Overview of Immigrant Religious Institutions in Oulu 2009
57 Sirkku Wilkman National Data Collection Systems and Practices: Country Report Finland (Prominstat) 2009
56 Linda Ruikka Maallemuuttoon liittyvät työkysymykset Suomessa - Tapaustutkimuskuntana Iitti 2009
55 Anne-Mari Leppänen Sipuli, selleri ja suolaheinä - Kaupunkiviljely Turun kaupungissa ja uussuomalaisten näkemykset palstaviljelystä 2009
54 Kati Noordhuizen Maahanmuuttajien muuttuvat identiteetit Länsi-Euroopassa – Haastattelututkimus uskonnon asemasta hybridin identiteetin teesissä 2009
53 Liu Xin A View on The Emotional Resonance of Shared Native Languages within Multilingual “Communities of Practice” 2009
52 Aila Wallin Matkalla maailman ympäri – Monikulttuurikompetenssia etsimässä 2009
51 Enrique Tessieri Colonia Finlandesa - The Second Ship, The Rise and Fall of a Finnish Colony in Northeast Argentina and The Spread of Anomie 2009
50 Saija Silén Finnish-American Architecture and Architects in Northern and Eastern Parts of the United States of America 1850-1950 - From Rural Tradition to Urban Ideal 2009
49 Tiina Salmio Refugees and the Environment: An Analysis and Evaluation of the UNHCR’s Policies in 1992-2002 2009
48 Richard Webster Canadian Refugee Policy & Sexual Orientation: An Analysis of an Innovative yet Implicit Guardian of Freedom 2009
47 Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia – tarinoita kulttuuri-identiteeteistä 2009
46 Katja Johanna Ainasoja Pahe alas, hyve ylös - Koti-lehti Amerikan suomalaisten akkulturaation edistäjänä 2009
45 Aino Lääkkölä  "Ilman työtä en tunne itseäni ihmiseksi". Maahanmuuttajien työllistymisintegraation esteet Kemi-Tornion alueella 2008
44 Elli Heikkilä & Maria Pikkarainen L'emploi des immigrés dans le marché du travail finlandais 2008
43 Aino Ahvonen Suomenkielisen viestinnän rooli Espanjan Aurinkorannikolla 2008
42 Katarina Lundqvist Identitet okänd – Om socialt arbete på grupphemmen för barn som ensamma söker asyl i Finland 2008
41 Eveliina Lyytinen UNHCR`s protection of internally displaced persons (IDPs) under the cluster approach 2008
40 Sanna Markkanen Integration or Discrimination - Opportunities and Barriers to Appropriate Paid Employment for Healthcare Professional Refugees in Finland 2008
39 Paolo Di Toro Mammarella Young generations and new patterns of emigration - The Finnish-Italian case 2008
38 Sanna Laiho Kivenä kengässä? Suomen kiintiöpakolaispolitiikka 1973-2007 2008
37 Aminul Islam Acculturation Preferences among Bangladeshi Immigrants in London and Malmoe 2008
36 Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Pakolaisten asuminen ja palvelut - Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti 2008
35 Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa 2008
34 Riikka Susi Ristijärven seniorpolis - Ristijärvellä syntyneiden suurten ikäluokkien halukkuus paluumuuttoon ja senioristrategian vaikutus muuttohalukkuuteen 2008
33 Maria Levä Ruotsinsuomalaisten suomalaisen identiteetin ulottuvuudet 2000-luvun alussa 2008
32 Elli Heikkilä (toim.) Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Vuoden 2007 seminaariraportti. 2008
31 Kaisa Keski-Nisula Maahanmuuttajien integraatio Turun työmarkkinoille: Työllistyneiden näkökulma 2008
30 Ingi R. Edvardsson, Elli Heikkilä, Mats Johansson, Lars O. Persson, Torben Dall Schmidt & Lasse S. Stambøl Economic Renewal and Demographic Change - Evaluation of policies for well functioning local labour markets in the Nordic countries 2007
29 Johanna Leinonen Suomalaisten monikulttuuriset avioliitot - Tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleita suomalaisten solmimista monikulttuurisista avioliitoista (Bibliografia) 2007
28 Taru Kuusisto TOINEN MIES – Suomalais-italialaiset parisuhteet etnisyyden ja sukupuolen neuvottelussa 2007
27 Kristiina Siivonen ”Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään” - Maarian seurakunnan ja kunnan suhtautuminen Raunistulan esikaupunkialueeseen vuosina 1875–1939 2007
26 Tiina Lammervo Language and culture contact and attitudes among first generation Australian Finns 2007
25 Krister Björklund Migration in the interest of the nation - Population movements to and from Japan since the Meiji era 2007
24 Katja Johanna Ainasoja Pahe alas, puhe ylös - Koti-lehti Amerikan suomalaisten akkulturaation edistäjänä 2007
23 Saara Pellander Aasialainen sukutausta, suomalainen elämä: Naisten kokemuksia ja tulkintoja toiseudesta (115 s.) 2007
22 Eveliina Lyytinen Pakkomuutto globaaliongelmana - Pakkomuuton käsitteellistäminen ja pakkomuuttajaryhmien suojelun maantieteelliset diskurssit (132 s.) 2007
21 Helena Pietari VENÄLÄISTEN SUOMEEN MUUTTO - Lahdessa ja Turussa asuvien venäjää puhuvien nuorten muuttotilanne ja sopeutuminen (70 s.) 2007
20 Tiina I. Ristikari Immigration and European Trade Unions (25 s.) 2006
19 Merja Lähdesmäki ja Terttu Savela Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta (73 s.) 2006
18 Selene Jokisaari Kotouttamislain merkitys kotoutumisessa maahanmuuttajan näkökulmasta (220 s.) 2006
17 Riikka Anttila ja Outi Rantala Lähellä ja kaukana - Sosiaalinen verkosto maahanmuuttajaäidin yksinhuoltajuuden tukena (105 s.) 2006
16 Lotta Ilmasti Ruotsinsuomen ominaispiirteitä (Paluumuuttajien kielellinen sopeutuminen ...) (162 s.) 2006
15 Linda Tammelin Toiset lähtee, toiset jää - Yhden suvun siirtolaishistoria Suomen ja Ruotsin välillä (46 s.) 2006
14 Ilona Sammalkorpi Institutionaalisen keskustelun analyysi (65 s.) 2006
13 Piia Nikula Siirtolaisuuden hallintaa - Kaikkienko hyväksi? (108 s.) 2006
12 Aila Wallin Suomi-Neito Down Under - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta (43 s.) 2006
11 Elli Heikkilä Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Vuoden 2005 seminaariraportti (64 s.) 2005
10 Selene Peltonen Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa -- Elämää etnisen identiteetin ja suomalaisen yhteiskunnan välissä (154 s.) 2005
9 Sirkku Wilkman Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla - Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla (146 s.) 2005
8 Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa (107 s.) 2005
7 Suvi Virkamäki "Att få ett gott hem ..." - Finska krigsbarnsadoptioner i Stockholm 1946-47 (60 s.) 2005
6 Mika Salo Suomi suomalaisille - Argumentit maahanmuuttoa vastaan Suomessa vuosina 1990-2003 (56 s.) 2005
5 Irene Virtala Tystnaden talar - Om finländska krigsbarn i skönlitteraturen (99 s.) 2004
4 Sari Korkalainen Globaalit suomalaisverkostot. Tarvekartoitus ulkomailla asuvien suomalaisten ja Suomeen palanneiden sosiaalisen pääoman verkottamisesta suomalaisyritysten käyttöön (36 s.) 2004
3 Elli Heikkilä, Taru Järvinen, Jörg Neubauer, Lars Olof Persson Labour Market Integration in the Baltic Sea Region: Before and After EU Enlargement (pp. 30.) 2004
2 Elli Heikkilä, Ritva Viertola-Cavallari, Päivi Oksi-Walter, Jonna Roos (toim.) Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. (80 s.) 2004
1 Elli Heikkilä & Sirpa Korhonen The performance of the Finnish labour markets in the 1990s  (pp. 40) 2002

 
Muut verkkojulkaisut -- Other Web Publications

Elli Heikkilä & Saara Koikkalainen (eds.) FINNS ABROAD - New Forms of Mobility and Migration 2011
Elli Heikkilä & Ismo Söderling (toim.) Maassamuuton monet kasvot - 8. Muuttoliikesymposium 2010. 2011
Elli Heikkilä, Manon Danker, Emilio José Cómez Ciriano, Hugh McLaughlin and Henny Reubsaet (editors) Working Together for Better Integration - Immigrants, Police and Social Work. Institute of Migration. Migration Studies C18 (192 pages) 2011
Antti Kanniainen Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena. Siirtolaisuustutkimuksia A 35 (84 s.) 2010
Maija-Liisa Punta-Saastamoinen Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 34 (340 s.). Väitöskirja. 2010
Marjut Anttonen Menetetty koulunkäynti. Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Siirtolaisuustutkimuksia A 33. (141 s.) 2010
Outi-Kristiina Hännikäinen Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa - Uudisasutuksesta uusidentifikaatioon. Väitöskirja. Siirtolaisuustutkimuksia A 32 (246 s.) 2010
Anne Häkkinen Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla 2010
 Helena Kaskinoro Turku ja Tampere kilpasilla - Väestönmuutokset, muutot, työpaikat. Siirtolaisuututkimuksia A 31 (140 s.) 2009
Elli Heikkilä & Maria Pikkarainen Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 30 (220 s.) English summary (7 s.). 2008
Koivukangas, Olavi (ed.) Hyvästi nyt Ylistaron köyhät! Farewell, you poor people of Ylistaro. Siirtolaishuumoria 1 - Finnish Emigrant Humor 1. 2005
Asta Gulijeva Ingrian immigration to Finland after 1990 A case study in Turku. Geographical study. 2003
Karoliina Kokko Maahanmuuttajien Suomen sisäinen muuttoliike. Tapaustutkimuksena Turku. Maantieteen tutkielma 2002
Johanna Leinonen Toisen maailmansodan jälkeen Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisnaisten avioituminen ja akkulturaatio. Pro gradu-tutkielma. 2002
Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta. Pro gradu-tutkielma. 2002
Katri Tanni White Australian Policy – Australian syrjivä siirtolaisuuspolitiikka 1940-luvulta 1980-luvun alkuun. Pro gradu-tutkielma. 2002
Anna Mikkonen lman huoltajaa Suomeen tulleiden pakolaisnuorten sosiaaliset verkostot, arki ja asuminen. Pro gradu -tutkielma. 2001
Juha Mikkola Siirtolaisia ja vierailijoita. Suomalaisten siirtolaisten akkulturaatio ja identiteetti Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa. Pro gradu -tutkielma. 2001


Historiallisia julkaisuja, artikkeleita ja uutisia siirtolaisuudesta

Siirtolaisuusinstituutin arkiston ja kirjaston "aarteita" (in Finnish only)

Siirtolaisuudesta (Matti Tarkkanen, 1896, 37 s.)

Tietoja suomalaisten oloista Amerikassa (Johannes Böök, 1902, 24/48s.)

Siirtolaisemme ja kotimaa (Yrjö Alanen 1910, 72 s.)

Michiganin kuparialue ja suomalaiset siirtolaiset (J.Hirvonen, 1920, 95 s.)

Sointulan historia (Matti Halminen, 1936, 87 s.)

Delaware-albumi 1638-1938 - Ensimmäiset suomalaiset siirtolaiset Amerikassa (1938, 88 s.)

Delawaren suomalaiset (S. Ilmonen, 1938, 120 s.)

Aika-lehti 15-2-1904 (Matti Kurikka, 36 s.)

Aika-lehti 15-3-1904 (Matti Kurikka, 36 s.)

Aika-lehti 1-7-1904 (Matti Kurikka, 36 s.)

Aika-lehti 15-7-1904 (Matti Kurikka, 36 s.)

Muista kotiasi - Kehotussanoja siirtolaisille ja merimiehille (S. Ilmonen, 1908, 30 s.)

Amerikkaan siirtymisestä (Wihtori Peltonen,1900, 19 s.)

Suomalaisten osuusfarmi Georgiassa (julkaistu n. 1922, 34 s.)

A Letter from Pennsilvania 1683 - A Page of Finnish History (15 p.)

Sanomalehtiuutisia ja -artikkeleita siirtolaisuudesta 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta

 

 
Esitelmät, luennot yms. -- Seminar presentations, lectures etc.

Helsinki, Eduskuntatalo
19.3.2014

Suomalainen maahanmuutto – käyttämätön mahdollisuus? - Ismo Söderling

2014

Seminaari
Lahti, Sibelius-talo
4.12.2013

Maailma muuttuu – maahanmuuton uudet haasteet. - Ismo Söderling

2013

Siirtolaisuusinstituutti
29.10.2013

"Yhdessä onnistumme" – Unkarin suomalaiskylä Geresdlak. - Borbála Heltai

2013

Tieteen päivät
Avoimet ovet 19.10.2013

Miten vaari matkasi Amerikkaan? - Jouni Korkiasaari

Amerikansuomalaiset suuruudet Emil Hurjasta Bruno Nordbergiin - Ismo Söderling

Ovatko pikkuserkut hukassa Atlantin takana - internetin tietokannat auttavat - Elisabeth Uschanov

Multicultural marriages and their family life - Elli Heikkilä

Tomater, industri och mångkultur – Intergration i Närpes - Krister Björklund

Arkiston aarteita - Riku Kauhanen

2013

Cultura-säätiö
Forum Marinum 16.10.2013

Maahanmuutto – Suomen käyttämätön mahdollisuus? - Ismo Söderling

2013

Studia Generalia
13.3.2013

Siirtolaisuusinstituutin arkistomateriaali tiedon lähteenä. - Jarno Heinilä

2013

Titanicin uppoamisesta 100 vuotta -muistoseminaarin esitelmät 13.4.2012

Titanicin turma - Veikko Huuska

Mitä tietoja Titanic-onnettomuudesta kannattaa etsiä suomalaisista arkistoista? - Jarno Linnolahti

Tuntematon suuronnettomuus – Empress of Irelandin uppoaminen - Arto Tuominen

Siirtolaisten matkareitit Amerikkaan - Jouni Korkiasaari

Titanic-aihe suomalaisessa kirjallisuudessa - Silja Vuorikuru

Valtamerilaiva Titanicin häviö. Artikkeli Kyläkirjaston kuvalehdessä vuonna 1912.

Titanicin perikato - Romantillinen kuvaus Titanic-laivan haaksirikosta - 12-osainen vihkosarja vuodelta 1912.

2012

MEV-seminaari -
MEV-seminar

Turku
17.4.2012

Strengthening Home School Relations in Immigrant Communities: The Role of Mother Tongue Support - Nancy L. Commins

The impact of immigration on Finnish parents' school choices in Turku - Sirkka Komulainen

Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset? Monikulttuurisuuden vaikutus suomalaisperheiden kouluvalintoihin Turussa - Sirkka Komulainen

Monikulttuurisen koulun haasteita ja näkökulmia - Annika Hongisto

2012

 
  Painetut julkaisut - Printed publications
 

Online-julkaisut ovat ilmaisia. Voit tallentaa ne omalle koneellesi luettavaksi ilmaisessa Adobe Acrobat Reader -ohjelmassa. Jos sitä ei ole asennettu koneellesi, voit hakea ja asentaa sen Adoben sivulta: http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep.html

Online publications can be freely downloaded for reading in free Adobe Acrobat Reader. If it is not already installed on your computer you can download it from Adobe’s web site: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Siirtolaisuusinstituutti - Migrationsinstitutet - Institute of Migration