Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Arkivet

 Öppet (må-fre) 8.15-16.15.

 Kontakt:  arkivarie Jarno Heinilä

En av Migrationsinstitutets huvuduppgifter är att insamla material om migration och allehanda flyttningsrörelser. Dessutom upprätthåller institutet kontakter med allmänna arkiv, olika privatarkiv, bibliotek och forskningsinstitutioner runt om i världen.

Arkivsamlingarna

Migrationsinstutets arkiv hade i början av år 2012 ca. 1 800 arkivhelheter som införskaffats som donationer eller på annat sätt. Dokumentarkivet omfattar numera över 200 hyllmeter. Arkivmaterialet utökas fortgående med donationer från olika håll. Dessutom tillförs material i samband med forskningsprojekt och institutets egna anskaffningar. Materialet behandlas och uppbevaras i enlighet med Riksarkivets och Museiverkets regelverk.

 Arkivförteckning (på finska)
 
   - USA
   - Sverige

Utöver dokumentmaterialet finns följande samlingar i arkiv:

 • Dokument (över 200 hyllmeter)
 • Brevsamling:: ca. 14 000 st
 • Postkort: Drygt 1700
 • Fotografier: drygt 15 000 (exempel i bildgalleriet)
 • Diapositiv: Ca. 2500 som berör migration och ca. 4500 diapositiv om olika länder (berör inte direkt migration).
 • Mikrofilmer: 5 olika helheter
 • Disketter
 • Grammofonskivor
 • AV-samlingen:
  - emigrantintervjuer (ca. 400)
  - radioprogram
  - videokassetter
  - emigrantmusik
  - filmer
 • Föremål: Arkivet har också museiföremål som t.ex. tavlor och amerikatrunkar. Totalantalet katalogiserade föremål är ca. 1 400 st.

Årligen sker tiotals utlåningar från arkivet, informationssöking för släktforskning och vetenskaplig forskning. Arkivet förser också forskare och massmedia med bildmaterial. Samlingarna handhas av arkivarie Jarno Heinilä. Med sysselsättningsbidrag anställd personal har assisterat i uppgörande av kartotek och organisering av materialet.
 

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

 

© Copyright Migrationsinstitutet