Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Biblioteket

 Öppet (mån-fre) 8.15-16.15.

 Kontakt: Information specialist Lilli Kojo

Sökning i bibliotekets online-databas
    På finska      På engelska

Andra biblioteksdatabaser i internet

Migrationsinstitutets bibliotek hade i 2010 över 10 000 katalogförda publikationer som ansluter sig till migration.Bibliotekets samlingar har sedan 1994 överförts på data med användande av programmet PrettyLib. Arbetet började med att dataföra nya och okatalogiserade böcker samt de viktigaste verken om migration som publicerats på 1900-talet. År 1999 blev databasen tillgänglig på internet.

Från biblioteket görs hundratals lån årligen, varav en del är fjärrlån. Antalet kunder har stadigt ökat. Biblioteket besvarar också talrika förfrågningar rörande forskning och referenslitteratur. Biblioteket spelar också en central roll för institutets egen forskning.

Förutom böcker och publikationsserier prenumererar biblioteket på 38 olika tidningar som publiceras av utomlands bosatta finländare, 34 olika tidskrifter om migration och flyttningsrörelser samt 66 andra tidningar. Biblioteket har också en stor samling av skönlitteratur skriven av utlandsfinländare, publikationer om släktforskning och en omfattande samling tidningsurklipp om migration.

Sökning i bibliotekets online-databas
    På finska      På engelska


Andra biblioteksdatabaser:


SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

SS-logo

Finland in our Hearts
Festival for expatriate Finns in Turku,
July 1-4, 2011

© Copyright Migrationsinstitutet