Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Migrationsinstitutets internet-databaser

 Litteratursökning

Söksidan endast på finska/engelska

 Bildgalleri

Söksidan (menu) på finska/engelska

 Emigrantregister

Information om registret på svenska
Söksidan endast på finska/engelska)

 Migrations- och etnicitetsforskningsnätverket MEV

Söksidan endast på finska

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

SS-logo

Finland in our Hearts
Festival for expatriate Finns in Turku,
July 1-4, 2011

© Copyright Migrationsinstitutet