Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Forskning

  Kontakt: forskningschef Elli Heikkilä

Allmänt om Migrationsinstitutets forskningsverksamhet
Pågående forskningsprojekt
Avslutade forskningsprojekt (på finska)


Allmänt om Migrationsinstitutets forskningsverksamhet

Migrationsinstitutet bedriver forskning om migration och etniska frågor och strävar till att förbättra forskningens förutsättningar och främja samarbete inom området. Institutet anordnar seminarier och kongresser för att främja interaktion mellan forskare. Årligen anordnas nationella och internationella forskarseminarier och andra seminarier vid behov. Migrationssymposiet har sedan 1975 organiserats vart femte år i Åbo.

Migrationsinstitutets forskningverksamhet omfattar förutom historisk inriktad migrationsforskning ur ett finländskt perspektiv också forskning om aktuella migrationsfrågor. Särskilt invandringen till Finland har varit i fokus sedan emigrationen förbyttes i immigration och multikulturella frågor blev aktuella. Bl.a. integrations-, identitets- och utbildningsfrågor, rysk och baltisk invandring (särskilt ingermanländare) och rasism har varit objekt för forskning.


 Pågående forskningsprojekt

Migrationsinstitutet bedriver forskning dels på egen hand och dels i samarbetsprojekt. En förteckninng över pågående forskningsprojekt följer (på det språk projektet har).

 1. Europa Web Sidan av Integration, co-ordinator Migration Policy Group, Bryssel, IM Finlands partner - Elli Heikkilä
 2. NordURM, Nordiska Nätwerk för Forskning Samarbete om Ensamma Flyktning Barn -projekt, co-ordinator Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, IM Finlands partner - Elli Heikkilä 
 3. Invandrings bilden i Åbo - Kimmo Salminen
 4. Livet i de finska skogarna. Vermlands skogfinländska agrara kultur och förandring fram 1600-talet till 1900-talet - Eero Sappinen
 5. I okänd båten. Ingermanländs finländska intelligiantsian uppgång och fall i Sovjetunionen under 1920 och 1930-talet - Toivo Flink 
 6. Bikulturella kompetens inom ramen för återflyttning - Tiina Lammervo 
 7. Invandrares flyttning processer i Finland - Heli Sjöblom-Immala 
 8. Är den finländska fackföreningsrörelsen redo för ökad invandring? - Svaret av den finska fackföreningsrörelsen för invandring och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - Tiina Ristikari, avhandling forskning, Tampere universitet
 9. Transnationalism och globalisering: Kinesiska invandrar företagare i Finland och staten Mjuk Effekt - Jukka Aukia, avhandling forskning, Turku universitet 
 10. Finländska manalkoholistens liv och öde i frammande land - En jämförande kvalitativ studie av man, migration och problemet med alkohol - Leena Vuorinen, postdoc-forskning 
 11. Norra Finlands krigtidens barn - Merja Paksuniemi, postdoc-forskning 
 12. International studenten migration i finska yrkeshögskolorna: human kapital anskaffning och karriärvägar för internationella studerande - Kalliopi Skarli, avhandling forsking, Turku universitet 
 13. I exil fram vinterfrost - de finska säsongvandrare i Thailand - Martti Räinä 
 14. Finsk sisu och spanska manana - Costa del Sols finska migrations och livsmiljös förändring - Paula Könnilä, postdoc-forskning

 

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

SS-logo

Finland in our Hearts
Festival for expatriate Finns in Turku,
July 1-4, 2011

© Copyright Migrationsinstitutet