Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

KirjatilauksetSS-logo

Siirtolaisuusinstituutin toiminta

Turussa vuonna 1974 toimintansa aloittanut Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Turun lisäksi instituutilla on alueellinen palvelupiste, Pohjanmaan aluekeskus, Seinäjoella. Siirtolaisuusinstituutin pääasiallisena tehtävänä on

  • kerätä ja tallentaa muuttoliikkeisiin ja etnisiin kysymyksiin liittyvää aineistoa,
  • suorittaa ja edistää muuttoliikeitä ja etnisiä kysymyksiä koskevaa tutkimusta,
  • julkaista alan tieteellisiä tutkimuksia, artikkeleita ja muita julkaisuja,
  • kehittää ja harjoittaa tehtäväalueeseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa sekä
  • ylläpitää toimialan tietopalvelua.

Taustayhteisöt ja hallinto - Siirtolaisuusinstituutti on säätiöpohjainen laitos, joka saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi hankitaan projektivaroja muista rahoituslähteistä. Instituuttia ylläpitävään säätiöön kuuluvat valtiovallan edustajina opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö. Lisäksi säätiöön kuuluvat mm. lähes kaikki Suomen yliopistot ja suuri joukko muita muuttoliikkeistä kiinnostuneita yhteisöjä. Kaikkiaan säätiössä on 32 taustajärjestöä.  Hallituksen ja valtuuston kokoonpano

Pohjanmaan aluekeskus - Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskus aloitti toimintansa Peräseinäjoella vuonna 1994. Vuonna 2011 aluekeskus muutti uusiin toimitiloihin Seinäjoen keskustaan. Aluekeskuksen ensisijaisena tehtävänä on kerätä ja tallentaa muuttoliikkeisiin liittyvää aineistoa Pohjanmaalta sekä toimia siellä Siirtolaisuusinstituutin alueellisena palvelupisteenä. Aluekeskuksen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, Seinäjoen kaupunki ja muut alueelliset organisaatiot.  Lisätietoja

Tutkimus

Siirtolaisuusinstituutin tutkimusalaan kuuluvat historiallisen ja suomalaisen siirtolaisuuden ohella myös maahanmuutto- ja etnisyyskysymykset sekä maassamuutto. Siirtolaisuusinstituutti ylläpitää myös muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkijoiden rekisteriä sekä järjestää seminaareja ja kongresseja tutkijoiden välisen kanssakäymisen edistämiseksi.  Lisätietoja

Arkisto

Arkistoinnin tavoitteena on siirtolaisten ja muuttajien elämään sekä itse muuttotapahtumaan liittyvän aineiston kerääminen ja tallentaminen sekä yhteyksien ylläpito muihin arkistoihin. Arkiston pääasiallisia aineistoja ovat asiakirjat, siirtolaislehdet, kirjeet, postikortit, haastattelut, musiikkiäänitteet, valokuvat, diat, videot, elokuvat ja esineistö.  Lisätietoja

Kirjasto

Siirtolaisuusinstituutin kirjaston erityisalana ovat siirtolaisuuden ja muuttoliikkeiden tutkimukseen liittyvät julkaisut sekä muu aihepiiriä käsittelevä kirjallisuus. Kirjastoon saapuvat useimmat ulkosuomalaisten eri puolilla maailmaa julkaisemat lehdet sekä suuri määrä aiheeseen liittyviä aikakauslehtiä. Kirjasto ylläpitää myös karttuvaa lehtileikekokoelmaa.  Lisätietoja

Siirtolaisrekisteri

Siirtolaisrekisteriin kerätään tietoja Suomesta muuttaneista siirtolaisista. Päälähteitä on kolme: lääninhallitusten passiluettelot, Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot ja ulkoministeriön asiakirjat. Lisäksi rekisterissä on tietoja muistakin koti- ja ulkomaisista lähteistä, kuten siirtolaisten haastatteluista, sanomalehdistä, vuosijulkaisuista ja matrikkeleista. Rekisteriä hyödyntävät pääasiassa sukututkijat ja siirtolaisten jälkeläiset, mutta sitä käytetään myös tieteelliseen tutkimukseen.  Lisätietoja

Muu toiminta

Julkaisut - Tutkimusten ja muiden aihepiiriin liittyvien teosten julkaisemiseksi Siirtolaisuusinstituutilla on kuusi julkaisusarjaa sekä lisäksi kaunokirjallinen sarja ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Siirtolaisuus-Migration -aikakauslehti.  Julkaisuluettelo   Tilaukset

Näyttelyt - Siirtolaisuusinstituutti tekee muuttoliikkeitä tunnetuksi myös näyttelyjen avulla. Päänäyttelyt käsittelevät siirtolaisuutta Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Ruotsiin ja Australiaan. Muita näyttelyjen aiheita ovat olleet mm. sotalapset, siirtolaisurheilija Ville Ritola, Titanic sekä sukututkimus.

Stipendirahastot - Siirtolaisuusinstituutilla on kolme stipendirahastoa, Kaarle Hjalmar Lehtisen, Niilo ja Helen M. Alhon sekä Olavi Koivukankaan rahastot. Niiden tuotolla tuetaan siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Hausta ilmoitetaan erikseen kotisivuillamme.  Lisätietoja

 

SI_1

Siirtolaisuusinstituutti
Eerikinkatu 34
20100 Turku

Sähköposti

Logo

Avoinna:
ma-pe 8.15-16.00

Puh. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti