Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration - Migrationsinstitutet
 

Julkaisut - Publications - Publikationer

fl_fin.gif (132 bytes) Siirtolaisuusinstituutin julkaisut
          ilmestyvät seuraavina sarjoina:
fl_eng.gif (177 bytes) The publications of the Institute are
         issued in the following series:

New TILAUKSET NewNew ORDERS - Beställningar New


Martikainen

Kelly

Titanic

Frank Praksi

How to trace

Kirjeitä Somaliasta

USJ

Pois nöyrän panta.

Mun stadi

Irman tarina

Erikoisjulkaisut (eri kielillä) --
Special Publications (in various languages)


Kanadan kutsu (11k)

Kaunokirjallinen sarja
Literary Series (in various languages)


Monikulttuuriset

Paksuniemi

Sjoblom

Rasinkangas

Warinowski

Bjorklund

Kaikkoavat paratiisit (16k)

Kaikkoavat paratiisit (16k)

Kaikkoavat paratiisit (16k)

Kaikkoavat paratiisit (16k)

 

 Sarja A (suomeksi) -- Series A (in Finnish)


  Genus och etnicitet...

 Sarja B (på svenska) -- Series B (in Swedish)

 • B 5: Virtala, Irene: Genus och etnicitet i äldreomsorgen. Röster från sverigefinska pensionärer. Åbo 2012, 78 s. EUR 15,00.
 • B 4: Wolf-Knuts, Ulrika: Ett bättre liv. Finlandssvenskar i Sydafrika -- om emigration, minnen, hemlängtan och nostalgi. Åbo 2000, 206 s. EUR 10,00.
 • B 3: Söderling, Ismo & Korkiasaari, Jouni (red.): Migrationen och det framtida Norden. VIII:e Nordiska, migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, Esbo 1990. Slutrapport. Åbo 1991, 346 s. -- .
 • B 2: Wester, Holger: Innovationer i befolkningsrörligheten. En studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten, utgående från Petalax socken i Österbotten. Stockholm 1977, 221 s. EUR 3,00.
 • B 1: Widén, Bill: Korpobor i Amerika. Åbo 1975, 197 s. EUR 3,00.

Lammervo

Finnish Trade Unions

Finns Abroad

Labouring Finns

Following Footprints

 Sarja - Series C (in English)

 • new C 23: Tiina Lammervo: Bicultural competence in the context of remigration. Migration Studies C 23. Institute of Migration, Turku 2014, 90 p. EUR 15,00.
 • C 22: Tiina Ristikari: Finnish Trade Unions and Immigrant Labor. Migration Studies C 22. Institute of Migration, Turku 2012, 160 p. EUR 20,00.
 • C 21: Elli Heikkilä & Saara Koikkalainen (eds.): FINNS ABROAD - New Forms of Mobility and Migration. Migration Studies C 21. Institute of Migration, Turku 2011, 224 p. EUR 20,00.
 • C 20: Michel S. Beaulieu, Ronald N. Harpelle & Jaimi Penney (eds.): LABOURING FINNS - Transnational Politics in Finland, Canada, and the United States. Migration Studies C 20. Turku 2011, 196 p. EUR 20,00.
 • C 19: Satu Beverley: Following Footprints - A Century in the Life of Sydney Finnish Community. Turku 2011. EUR 20,00.
 • C 18: Elli Heikkilä, Manon Danker, Emilio José Cómez Ciriano, Hugh McLaughlin & Henny Reubsaet (eds.): Working together for Better Intergration - Immigrants, Police and Social Work. Turku 2011. 212 p. Free download.
 • C 17: Tiina Lammervo: Significance of Cultural Heritage, Language and Identity to Second and Third Generation Migrants: The Case of Finns in Australia. Migration Studies 17. Institute of Migration, Turku 2009. 180 p. EUR 20,00.
 • C 16: Olli Kultalahti, Ilari Karppi & Heikki Rantala (editors): Europe in Flux - Transitions and Migration Pressures. Migration Studies C 16. Institute of Migration, Turku 2006. 285 s. EUR 20,00.
 • C 15: Olavi Koivukangas (ed.): Entering multiculturalism: Finnish experience abroad. FinnForun VI. Turku 2002, 254 p. EUR 20,00.
 • C 14: Roinila, Mika: Finland-Swedes in Canada. Migration, settlement and ethnic relations. Turku 2000, 266 p. EUR 13,00.
 • C 13: Koivukangas, Olavi & Westin, Charles (Ed.): Scandinavian and European Migration to Australia and New Zealand. Proceedings of the conference held in Stockholm, Sweden, and Turku, Finland, June 9-11,1998. Turku 1999, 320 p.EUR 10,00.
 • C 12: Kathleen Valtonen: The Societal Participation of Refugees and Immigrants. Case Studies in Finland, Canada and Trinidad. Turku 1997, 266 p. EUR 7,00.
 • C 11: Koivukangas, Olavi: From the Midnight Sun to the Long White Cloud? Finns in New Zealand. Jyväskylä 1996, 397 p. EUR 15,00.
 • C 10: Kuparinen, Eero: An African Alternative. Nordic Migration to South Africa 1815-1914. Turku 1991, 487 p. EUR 7,00.
 • C 9: Karni, Michael G. & Koivukangas, Olavi & Laine, Edward W. (eds.): Finns in North America. Proceedings of FinnForum '84. 5.-8. September 1984. Turku 1988, 528 p. EUR 7,00.
 • C 8: Koivukangas, Olavi: Sea, Gold and Sugarcane. Attraction Versus Distance ? Finns in Australia 1851-1947. Turku 1986, 402 p. nid./soft covers EUR 13,46, sid./hard covers EUR 13,00.
 • C 7: Koivukangas, Olavi (ed.): Scandinavian Emigration to Australia and New Zealand Project. Proceedings of a Symposium Feb. 17-19, 1982, Turku, Finland. Turku 1983, 138 p. EUR 3,00.
 • C 6: Pilli, Arja: The Finnish-language Press in Canada 1901-1939. A Study in the History of Ethnic Journalism. Turku 1982, 328 p. EUR 5,00.
 • C 5: Virtanen, Keijo: Settlement or Return: Finnish Emigrants (1860-1930) in the International Overseas Return Migration Movement. Forssa 1979, 275 p. EUR 5,00.
 • C 4: Kostiainen, Auvo: The Forging of Finnish-American Communism 1917-1924. A Study in Ethnic Radicalism. Turku 1978, 225 p. EUR 3,00.
 • C 3: Karni, Michael G. & Kaups, Matti E. & Ollila, Douglas J. (eds.): The Finnish Experience in the Western Great Lakes Region: New Perspectives. Vammala 1975, 232 p. EUR 5,00.
 • C 2: Koivukangas, Olavi: Scandinavian Immigration and Settlement in Australia before World War II. Kokkola 1974, 333 p. EUR 5,00.
 • C 1: Kero, Reino: Migration from Finland to North America in the Years between the United States Civil War and the First World War. Vammala 1974, 260 p. EUR 5,00. Free download.

tutkim.jpg (10636 bytes)

Tutkimuksia -- Research Reports

 • Nro 8-1994: Forsten-Lindman, Nina: Foreign Born Children's Socioemotional Adjustment to Finland: Intercountry Adoptees and Vietnamese Refugees. Turku 1994, 42 p. EUR 1,00.
 • Nro 7-1990: Pitkäranta, Merja & Simpanen, Matti: Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla. Turku 1990, 101 s. EUR 1,00.
 • Nro 6-1990: Hujanen, Taisto & Koiranen, Kimmo: Siirtolaisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1880-1939 ja 1945-1984. Turku 1990, 200 s. EUR 1,00. Loppuunmyyty / Sold out
 • Nro 5-1987: Laine, Edward W.: On the Archival Heritage of the Finnish Canadian Working-Class Movement: A Researcher's Guide and Inventory to the Finnish Organization of Canada Collection at the National Archives of Canada. Turku 1987, 455 p. EUR 1,00.
 • Nro 4-1985: Simpanen, Matti: Turun lähtömuuttotutkimus. Turusta vuonna 1984 muualle Suomeen muuttaneet. Turku 1985, 108 s. EUR 1,00.
 • Nro 3-1985: Muuttoliikkeitä koskeva tutkimuspoliittinen ohjelma. Turku 1985, 23 s. EUR 1,00.
 • Nro 2-1984: Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus. Suomen, muuttoliikkeiden pääpiirteet sekä selvitys tutkimustilanteesta ja -tarpeesta. Turku 1984, 101 s. EUR 1,00.
 • Nro 1-1983: Munter, Arja: Muuttoliike ja viihtyvyys Läntisellä Uudellamaalla. Turku 1983, 65 s. EUR 1,00.

Olen palannut

Tomaatteja

Kotipesänä Pohjanmaa (14975 bytes)

Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia --
Publications and Research Reports of the Ostrobothnian Regional Center

Julkaisuja/Publications:

Tutkimuksia/Research Reports:

 • Anne Häkkinen:Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 3 - Peräseinäjoki 2009. 126 sivua.
  Tutkimuksen verkkoversio ladattavissa ilmaiseksi tästä linkistä (PDF):
 • Itäpuisto, Timo: Kotipesänä Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 2. Turku 1999, 223 s. EUR 12,00.
 • Österlund, Timo: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988-1996. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 1. Turku 1997, 168 s. --.

Siirtolaisuus-lehti (15791 bytes)

 Aikakauslehti -- Tidskrift/Quarterly

Siirtolaisuus - Migration

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa / Fyra nummer per år / Four issues a year. * EUR 15,00.


Web-julkaisut -- Web Reports

Web Reports -sarjan julkaisut ovat ilmaisia. Voit tallentaa ne omalle koneellesi tai avata suoraan luettavaksi ilmaisessa Adobe Acrobat Reader -ohjelmassa. Jos sitä ei ole asennettu koneellesi, voit hakea ja asentaa sen Adoben sivulta: http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep.html

Web Reports can be freely downloaded or opened for reading in free Adobe Acrobat Reader. If it is not already installed on your computer you can download it from Adobe’s web site: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


New Tilaukset - Orders - Beställningar


Siirtolaisuusinstituutti   -  Institute of Migration  -  Migrationsinstitutet