Migrationsinstitutet - Siirtolaisuusinstituutti      På finska   In English 
Startsidan Artiklar Statistik WebButik Utställningar Nyheter Länkar   Kontakt 
Verksamhet
  Inledning
  Arkivet
  Biblioteket
  Forskning
  Emigrantregistret
  Publikationer
Personal
Österbottens
  regioncenter
Centret för
  Svenskfinland
Online databaser
  Litteratur
  Bildgalleri
  Emigrantregister

Bokbeställningar

Stipendier

Migrationsinstitutet förvaltar tre stipendifonder: Kaarle Hjalmar Lehtinens fond, Niilo och Helen M. Alhos fond och Olavi Koivukangas fond. Avkastningen från dessa används till att stöda emigrationsforskning, dokumentation, publikationsverksamhet och utställningar samt internationellt samarbete.

Ansökningar för 2014 stipendier, 4.000 euros från Kaarle Hjalmar Lehtinen fond, bör skickas per post senast 22.4.2014 till

Forskningschef Elli Heikkilä
Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Stipendierna ansöks med följande blanketter:

 Förfrågningar:
 
   -
Forskningschef Elli Heikkilä   eller
   - Migrationinstutets chef Ismo Söderling


Stipendier utdelade åren 1999-2012

(sidorna endast på finska)

Stipendier utdelade år 2013
Stipendier utdelade år 2012
Stipendier för 2011 beviljades inte
Stipendier utdelade år 2010
Stipendier utdelade år 2009
Stipendier utdelade år 2008
Stipendier utdelade år 2007
Stipendier utdelade år 2006
Stipendier utdelade år 2005
Stipendier utdelade år 2004
Stipendier utdelade år 2003
Stipendier utdelade år 2002
Stipendier utdelade år 2001
Stipendier utdelade år 2000
Stipendier utdelade år 1999
 

SI_1

Migrationsinstitutet
Eriksgatan 34
20100 Åbo

Logo

Öppet:
mån-fre 8.15-16.00

Tel. 02-2840 440
Fax  02-2333 460

E-post

SS-logo

Finland in our Hearts
Festival for expatriate Finns in Turku,
July 1-4, 2011

© Copyright Migrationsinstitutet