Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

Kirjatilaukset

Siirtolaisuusinstituutin vuosina 1996-2013 valmistuneet tutkimushankkeet


Meneillään olevat tutkimushankkeet


2009-2013 valmistuneet tutkimukset

 • Sjöblom-Immala, Heli: Etnobarometri.
 • Björklund, Krister & Mattila, Markku: Närpiön malli ja kotouttaminen.
 • Salminen, Kimmo: Maahanmuuton kuva Turussa.
 • Björklund, Krister: Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuomalainen? Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-luvulla.
 • Sjöblom-Immala, Heli: Työtä, palveluja ja luonnonläheisyyttä. Maahanmuuttajien Suomen sisäiset muutot, asumistoiveet ja kotoutuminen 2000-luvulla.
 • Komulainen, Sirkka: Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset? Monikulttuurisuuden vaikutus suomalaisperheiden koulupaikan valintaan Turussa.
 • Virtala, Irene: Genus och etnicitet i äldreomsorgen. Röster från sverigefinska pensionärer.
 • Heikkilä, Elli & Koikkalainen, Saara: Finns Abroad. New Forms of Mobility and Migration.
 • Beaulieu, Michel S., Harpelle, Ronald N. & Penney, Jaimi: Labouring Finns. Transnational Politics in Finland, Canada, and the United States.
 • Beverley, Satu: Following Footprints - A Century in the Life of the Sydney Finnish Community.
 • Heikkilä, Danker, Ciriano, Mclaughlin & Reubsaet: Working Together for Better Integration - Immigrants, Police and social Work.
 • Lappalainen, Tarja: Ruijansuomalaisten elämää. Historiaa ja tarinoita Jäämeren rannalta.
 • Häkkinen, Anne & Mattila, Markku: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat.
 • Kattilakoski, Mari: Maaseudun uudet toimijat - Tutkimus paluu- ja tulomuuttajien toimijuudesta maaseutuyhteisöissä ja kehittämisverkostoissa Keski-Pohjanmaalla.
 • Weckström, Lotta: Suomalaisuus on kuin vahakangas. Ruotsinsuomalaiset nuoret kertovat suomalaisuudestaan.
 • Heikkilä, Elli & Söderling, Ismo: Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium 2010.
 • Kanniainen, Antti: Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena.
 • Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa: Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa.
 • Anttonen, Marjut: Menetetty koulunkäynti. Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille.
 • Hännikäinen, Outi-Kristiina: Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa-Suomessa.
 • Kaskinoro, Helena: Turku ja Tampere kilpasilla.
 • Lammervo, Tiina: Significance of cultural heritage, language and identity to second and third generation migrants: the case of Finns in Autralia.
 • Björklund, Krister: Työtä sydämellä. Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutin johtaja 1974-2009.
 • Häkkinen, Anne: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla.

2007-2008 valmistuneet tutkimukset

 • Björklund, Krister & Koivukangas, Olavi (toim.): Suomalaiset Euroopassa. Suomen siirtolaisuuden historia, osa 6.
 • Heikkilä, Elli & Pikkarainen, Maria: Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan Suomessa -ESR –ennakointihanke
 • Heikkilä, Elli & Pikkarainen, Maria & Wilkman, Sirkku: Käytännön kansainvälisyyttä poliisin työssä.
 • Parkkali, Sari: Nuorten muuttoliikkeen vaikutus Turun väestörakenteeseen ja työllisyyteen (pro gradu)
 • Heikkilä, Elli (toim.): Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina –seminaariraportti
 • Pikkarainen, Maria & Wilkman, Sirkku: Omaan kotiin - Pakolaisten asuminen ja palvelut
 • Heikkilä, Elli & Wilkman, Sirkku: Demographic Changes, Labour Shortage and EU-enlargement: Relevance for the Nordic Regions
 • Levä, Maria: Ruotsinsuomalaisten suomalaisen identiteetin ulottuvuudet 2000-luvun alussa
 • Susi, Riikka:  Ristijärven seniorpolis - Ristijärvellä syntyneiden suurten ikäluokkien halukkuus paluumuuttoon ja senioristrategian vaikutus muuttohalukkuuteen
 • Laiho, Sanna: Kivenä kengässä? Suomen kiintiöpakolaispolitiikka 1973-2007
 • Keski-Nisula, Kaisa: Läheltä ja kaukaa - Maahanmuuttajien kotoutuminen turkulaisille työmarkkinoille (pro gradu-työ)
 • Leinonen, Johanna: Monikulttuurisia avioliitot -bibliografia
 • Parkkali, Sari: Nuorten muuttoliikkeen vaikutus Turun väestörakenteeseen ja työllisyyteen (pro gradu-työ)
 • Pikkarainen, Maria: Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan Suomessa -ennakointihanke (ESR-hanke)
 • Salminen, Heikki: Lappu kaulassa yli Pohjanlahden - suomalaisten sotalasten historia
 • Sjöblom-Immala, Heli: Uutta verta maaseudulle - Varsinais-Suomen ja Kainuun maaseudulle muuttaneiden panos kuntansa elinkeinotoimintaan (lisensiaatintyö)
 • Pikkarainen, Maria & Wilkman, Sirkku: Protection and Aid Measures for Female Marriage Migrants from Third World Countries in the Member States of the European Union
 • Pietari, Helena: Venäläisten Suomeen muutto - Lahdessa ja Turussa asuvien venäjää puhuvien nuorten muuttotilanne ja sopeutuminen
 • Ainasoja, Katja Johanna: Pahe alas, puhe ylös - Koti-lehti Amerikan suomalaisten akkulturaation edistäjänä
 • Kuusisto, Taru: Toinen mies - Suomalais-italialaiset parisuhteet etnisyyden ja sukupuolen neuvottelussa

2005-2006 valmistuneet tutkimukset

 • Pikkarainen, Maria: Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa. Julkaistu Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa No. 8. 112 s. -2005.
 • Wilkman, Sirkku: Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla. Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla. Julkaistu Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa No. 9. 146 s. -2005.
 • Yousfi, Saara: Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa. Väitöskirja (väitöstilaisuus 19.11.2006). Julkaistu Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 27. 183 s. -2005
 • Heikkilä, Elli, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru and Saara Yousfi: Extended Europe: patterns of agglomeration, migration and economic performance differentials. Julkaistu Geyer, Hermanus S. (ed.): Global Regionalization, Core Peripheral Trends, 85-112. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.
 • Pehkonen, Aini: Löytöretki kylään. Tutkimus kyläyhteisön sosiaalisesta pääomasta.  Väitöskirja (väitöstilaisuus 25.2.2005). Julkaistu Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 26.(180 s.)
 • Pehkonen, Aini: Maahanmuuttajan kotikunta (postdoc-tutkimus). Julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 52. 91 s. -2006
 • Sjöblom-Immala, Heli: Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Julkaistu työministeriön työpoliittinen tutkimus 318. 103 s. -2006
 • Nikula, Piia: Siirtolaisuuden hallintaa -Kaikkienko hyväksi? Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM foucault'laisen hallintamentaliteetin näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus on julkaistu Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa No. 13. 108 s. -2006
 • Lyytinen, Eveliina: Pakkomuutto globaaliongelmana. Pakkomuuton käsitteellistäminen ja pakkomuuttajaryhmien suojelun maantieteelliset diskurssit. Tutkimus on julkaistu Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa No. 22. 130 s. -2006
 • Pellander, Saara: Aasialainen sukutausta, suomalainen elämä: Naisten kokemuksia ja tulkintoja toiseudesta. Tutkimus on julkaistu Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa No. 23. 112 s. -2006

2003-2004 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Korkalainen, Sari: Ulkosuomalaisten tietotaitorekisteri -hankeidean tarvekartoitustutkimus. (Sitran tilaustutkimus) -2004
 • Rekonen, Petri: Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuuden historia -2003

2001/2002 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Sjöblom-Immala, Heli: Varkauden kaupungin avaintoimialojen työvoimatarve ja rekrytointimenetelmät
 • Hallenberg, Tanja: Uskonnolliset tekijät maastamuutossa
 • Niemelä, Juha: Amerikka on työmaa - Suomi on kotimaa - Amerikansuomalaisten laulujen identiteettikuva 1900-1930-luvulla USA:ssa
 • Heikkilä, Elli & Korhonen, Sirpa: Utbildning för regional konkurrenskraft (URK)
 • Heikkilä, Elli: Internal Migration and Regional Population Dynamics

Vuonna 2000 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Korkiasaari, Jouni & Tarkiainen, Kari: Suomalaiset Ruotsissa. Julkaistu Siirtolaisuusinstituutin historiasarjassa H3. 546 s. -2000
 • Jaakkola, Timo: Haastattelututkimus maahanmuuttajien työhönpääsymahdollisuuksista. Erityiskohteena Suomessa asuvat Euroopan ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat ja työnantajat

Vuonna 1999 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Jaakkola, Timo: Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen syrjintä työmarkkinoilla
 • Itäpuisto, Timo: Kotipesänä Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet.Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia No 2. 224 s. 1999
 • Paganus, Solja: Kotouttamislain seuranta- ja arviointijärjestelmä

Vuonna 1998 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Björklund, Krister: Suomalaiset Sveitsissä 1944-1996. Siirtolaisuusinstituutti 1998. 218 s. (kirja on julkaistu vuonna 1999 myös saksankielisenä)
 • Kulu, Hill & Kyntäjä, Eve: Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen. Siirtolaisuusinstituutti 1998 (painopaikka Vammalan kirjapaino, Vammala). 108 s.

Vuonna 1997 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Kero, Reino: Suomalaisina Pohjois-Amerikassa – Siirtolaiselämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Siirtolaisuusinstituutti 1997 (painopaikka: Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä). 408 s.

Tässä Suomen siirtolaisuuden historia -teossarjan toisessa osassa perehdytään siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä elämään Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Siinä käsitellään mm. siirtolaisten uskonnollisia ja poliittisia liikkeitä, raittius- ja osuustoimintaa, sanomalehdistöä ja muita julkaisuja, urheilu-, teatteri- ja musiikkielämää, sodanaikaista Suomen avustustoimintaa ja yhteyksiä Suomeen sekä suomalaisuuden säilymistä ja jälkipolvien osallistumista "juurtensa" vaalimiseen. Tarkastelu ulottuu nykypäivään asti.

 • Viita, Ossi: Suden hetkiä. Amerikansuomalainen olympiavoittaja Ville Ritola. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 1. Siirtolaisuusinstituutti, Peräseinäjoki 1997 (painopaikka: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala).
 • Kyntäjä, Eve: Inkerinsuomalaisten muutto Suomeen - paluumuutto vai maastamuutto? Teoksessa: Jaakkola, A. & Pitkänen, M. (toim) Inkerinsuomalaiset kunnassa. Suomen kuntaliitto 1997, s.129-141 (painopaikka: Gummerus Kirjapaino OY, Jyväskylä). Kirja on julkaistu myös englanninkielisenä.
 • Österlund, Timo: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988-96. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 1. Siirtolaisuusinstituutti, Peräseinäjoki 1997. 129 s. + liitteet.
 • Kilpeläinen, Kaisa: Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. TemaNord 1997:596. 253 sidor + bilagor.

Vuonna 1996 valmistuneet tutkimushankkeet

 • Koivukangas, Olavi: From the Midnight Sun to the Long White Cloud - Finns in New Zealand. Siirtolaisuusinstituutti 1996 (painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä). 397 s.

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää Uuden-Seelannin suomalaisten historia, joka alkaa ensimmäisestä Uudessa-Seelannissa käyneestä suomalaisesta, Turusta kotoisin olleesta Herman D. Spöringistä. Kirjassa kerrotaan Uuteen-Seelantiin muuttaneista merimiehistä, valaanpyytäjistä, kullankaivajista ja nykyisistä suomalaissyntyisistä asukkaista. Kirjaan sisältyy sukututkimuksesta kiinnostuneille hyödyllinen henkilöluettelo

 • Domander, Minna: Från öst till väst - tidsbegränsad migration från Ryssland och Baltikum till de nordiska länderna. TemaNord 1996: 547. 100 s.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää määräaikaista itä-länsi -muuttoliikettä, joka tapahtuu Pohjoismaiden ja Venäjän sekä Baltian välillä koulutuksen ja työn vuoksi. Koulutuksen ja työn vuoksi tapahtuvien määräaikaisten muuttoliikkeiden ja niitä koskevien sopimusten ohella tarkastellaan muuttoliikkeiden syitä ja pohjoisen Euroopan itään suuntautuvaa lähialueyhteistyötä. Pohjoismaista yksityiskohtaisessa tarkastelussa ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

 • Kero, Reino: Suureen Länteen – Siirtolaisuus Suomesta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Siirtolaisuusinstituutti 1996 (painopaikka: Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä). 307 s.

”Suureen Länteen” on ensimmäinen osa 6-osaisesta Suomen siirtolaisuuden historiaa käsittelevästä teossarjasta. Tässä osassa tarkastellaan suomalaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta pääasiassa ennen toista maailmansotaa. Siitä selviää muun muassa, paljonko Suomesta lähti siirtolaisia, keitä he olivat ja miksi lähtivät, miten matka järjestettiin, mille alueille Amerikassa sijoituttiin, millaisissa ammateissa siellä työskenneltiin, millainen oli siirtolaisen arkipäivä ja kuinka moni palasi takaisin Suomeen. Kirja perustuu viime vuosikymmeninä erityisesti Turun yli-opistossa tehtyyn laajaan siirtolaishistorian tutkimustyöhön. Julkaisu sisältää runsaasti kuvia, joista osa on siirtolaishistorian esitysten ”klassikoita”, mutta suurin osa kuitenkin aikaisemmin julkaisemattomia.

 • Kyntäjä, Eve: Maahanmuuttajien sosiaalinen asema kahdeksassa Euroopan maassa – Maahanmuuttajat työmarkkinoilla ja palvelujen käyttäjinä Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Siirtolaisuustutkimuksia A19. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1996 (painopaikka: Typopress, Turku).

Opetusministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Työministeriön ja Ympäristöministeriön rahoittaman selvityksen tavoitteena oli vertailla, millainen on eri maahanmuuttajaryhmien sosiaalinen asema kahdeksassa Euroopan maassa. Tarkastelu kohdistui kolmansien maiden kansalaisiin, erityisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa oleviin, kuten pakolaisiin ja pakolaisiin rinnastettaviin (de facto ja humanitaarisin perustein oleskeluluvan saaneet), turvapaikanhakijoihin ja tilapäisen suojelun perusteella vastaanotettuihin henkilöihin.

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti