Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut
  Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Centret
  Kruunupyy
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
Facebook SI Facebookissa

Kirjatilaukset

Pohjanmaan aluekeskuksen toiminta

 Tutkimus
 Muut hankkeet
 Aineistot
 Kirjasto
 Tietopalvelu
 Luennointi, koulutus, teemapäivät ja muu ohjelma
 Julkaisutoiminta ja julkaisujen myynti
 Nayttelyt


Tutkimus

Aluekeskuksessa tehtävän tutkimuksen kohdealueena on historiallinen ja kulttuurinen Pohjanmaa eli "vanhan Vaasan läänin" alue. Tutkimukset ovat projektiluonteisia. Lisäksi aluekeskus avustaa vierailevia tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä neuvomalla muun muassa materiaalin hankintaan tai rahoituksen liittyvissä kysymyksissä ja voi myös tarjota tilojaan tilapäisesti vierailevien tutkijoiden käyttöön. Aluekeskuksen kirjasto ja arkisto ovat maksutta kaikkien tutkijoiden käytettävissä.

Valmistuneet tutkimushankkeet

 • Sotaniemi, Joonas & Mattila, Markku: Seinäjoen ja Vaasan muuttoliikkeet (2013). Rahoittajana Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto. Yhteistyötahona Seinäjoen ja Vaasan kaupungit.
 • Mattila, Markku & Björklund, Krister: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa (2013).
 • Häkkinen, Anne & Mattila, Markku: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat (2011). Rahoittajana Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto.
 • Häkkinen, Anne: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Rahoittajina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 3, 2009).
 • Maaseudun maahanmuuttajat: Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (Seinäjoki), Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen ja aluekeskuksen yhteishanke. Aluekeskuksen osalta tutkijana toimi Markku Mattila. Rahoittaja Maa- ja metsätalousministeriö. Tulokset julkaistu Ruralia-instituutin sarjassa Raportteja, osa 41 (2009).
 • Haatainen, Teemu: Keskisen Pohjanmaan amerikansiirtolaisuus vuosina 1893-1945. Jyväskylän yliopiston historian laitokselle tehdyn pro gradu -työn aiheenanto ja osittaisohjaus (aluepäällikkö). Työ hyväksytty marraskuussa 2008.
 • Rekonen, Petri: Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1860-1940 ja Etelä-Pohjanmaan väestö ja siirtolaisuus Ruotsiin 1940-1960 sekä Siirtokarjalaiset Etelä-Pohjanmaalla. Tulokset julkaistu Etelä-Pohjanmaan historian VII osassa (2006).
 • Itäpuisto, Timo: Kotipesänä Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 2, 1999)
 • Österlund, Timo: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988-1996. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 1, 1997).
 • Ossi Viita: Ville Ritolan elämäkerta. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 1, 1997).

Meneillään olevat tutkimushankkeet

 • Mattila, Markku: Aina liikkeessä - artikkelikokoelma Pohjanmaan muuttoliikkeistä.
 • Mattila, Markku: Ruotsin saharannikon pohjalainen työvoima n. 1850-1900. Tutkija avoin: Työvoimaltaan kansainvälinen eteläpohjalinen yritys - tapaustutkimus yrityksestä X. oppia?
Muut keskeiset hankkeet
 • Syksyllä 2009 aloitettu Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien siirtolaisuusmuistojen keruuprojekti.
 • Siirtolaisuuden jäljillä -opetuspaketti (7-9 luokat). Paketti koostuu näyttelystä Siirtolaistemme työt Ameriiikassa, tyyppillisestä "Juhon" siirtolaistarinasta, tehtävistä ja oheismateriaaleista. Paketti on tuotettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa vuonna 2008. Se kiertää kouluja vuodet 2009-2010.
 • Yhteistyö Seinäjoen lukion kanssa syksystä 2008 alkaen. Siirtolaisuusaiheista koulutusta lukion oppilaiden tarpeisiin.
 • Siirtolaisuusaiheisen tapahtuman järjestäminen Alahärmässä kesällä 2008. Aluekeskus osallistui Alahärmän Härmäläisille Häjyylyille omalla osastollaan, jota varten mm. tuotettiin uusi näyttely Siirtolaistemme työt Ameriiikassa. Hanketta rahoitti Etelä-Pohjanmaan Kehittämisrahasto.
 • Vaasan läänin passiluetteloiden digitoiminen ja liittäminen siirtolaisrekisteriin. Tällä hetkellä työn alla ovat vuodet 1912-1920, joiden vuosien digitointia rahoittaa John G. Annalan säätiö. Nämä vuodet pyritään saamaan valmiiksi 2010 kuluessa.
 • Siirtokarjalaisten elämää Pohjanmaalla - muistitiedon keruuprojekti vuonna 2007.
 • Pohjanmaan siirtolaisaiheisten valokuvien keräyskilpailu Valokuvat kertovat vuosina 2001-2002.
 • Osallistuminen Amerikanlesken pennihäät -tapahtuman järjestämiseen Peräseinäjoella kesällä 1999.
 • Siirtolaisuusaiheinen kirjoituskilpailu Siirtolaisuusmuistot talteen 1998. Parhaat kirjoitukset on julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 2, 2000).
 • Siirtolaisuusmuseo -hanke 1994-2007
 • Siirtolaisuuteen liittyvän aineiston keruuprojekti 1995-.
Aineistot

Aluekeskus kerää ja tallentaa muuttoliikkeisiin liittyvää aineistoa. Materiaalia hyödynnetään mm. tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa.

 • Vuoden 2009 lopussa siirtolaisuusarkiston laajuus oli noin 4,5 hyllymetriä (eri lahjoituskokonai suuksia oli 391 kappaletta, kansioita 52 kappaletta)
 • Erillisiä kokoelmia oli kolme:
  1) Siirtolaisuusmuistot talteen -kirjoituskilpailun (1998) materiaali: 117 kirjoitusta (4 kansioita),
  2) Siirtokarjalaisten elämää Pohjanmaalla - muistitiedon keruuprojekti (2007): 25 kirjoitusta (1 kansio)
  3) Maahanmuuttajien elämää Etelä-Pohjanmaalla -muistitiedon keruuprojekti (2008-): 11 kirjoitusta (1 kansio)
 • valokuvakokoelmassa oli 6 344 valokuvaa
 • audiovisuaalista aineistoa oli 138 kappaletta

Aluekeskuksessa on ylläpidetty kotimaisten lehtien lehtileikekokoelmaa noin vuosilta 1995-2005. Lehtileikekokoelman laajuus on 45 kansiota (n. 4,4 hyllymetriä).

Aluekeskus on kerännyt myös esineistöä. Vuodesta 2007 esineistö on pääsääntöisesti pyritty ohjaamaan Suomen Siirtolaisuusmuseolle. Vuoden 2009 lopulla aluekeskuksella oli hallussaan 1 656 kortitettua esinettä.

Tämän lisäksi kokoelmissa on erilaista muuta materiaalia, kuten luetteloita (esim. Göteborgin poliisikamarin siirtolaisluettelot 1869-1900 suomalaisten siirtolaisten osalta), litteroituja haastatteluja, ulkosuomalaisten toimittamia lehtiä ym.

Kirjasto

Aluekeskuksella on oma kirjasto. Sen kokoelma on pääosin keskittynyt muuttoliikkeisiin mutta myös toimialueen historiaa ja sukututkimusta valottavaa materiaali on parhaan mukaan kerätty. Kirjaston kokoelmiin kuuluu myös ulkomailla painettua siirtolaisten tuottamaa kirjallisuutta. Lehtimateriaali sisältyy arkistoaineistoihin. Kirjasto on kaikille avoin, mutta materiaalia ei lainata, vaan se on käytössä aluekeskuksen kirjastohuoneessa. Aluekeskuksen kirjaston tietokantaan vietyjen nimikkeiden lukumäärä oli vuoden 2009 lopussa 2 872 kpl.

Tietopalvelu

Aluekeskuksen puoleen voi kääntyä kaikissa Pohjanmaan muuttoliikkeitä koskevissa kysymyksissä. Aluekeskus neuvoo, opastaa ja auttaa parhaan kykynsä mukaan. Tutkimuskirjaston oleminen avoinna yleisön omaa työskentelyä varten on osa aluekeskuksen tietopalvelua.

Luennointi, koulutus, opetus, ohjaus

Aluekeskus vastaa toimialueensa asukkaiden tiedontarpeeseen järjestämällä pyynnöstä luennointia, koulutusta tai opetusta. Luennointi voi koskea muuttoliikkeitä, koulutus vaikkapa siirtolaisrekisterin tai arkistojen käyttöä. Tällä hetkellä aluekeskuksella on jo säännöllinen "opetussuhde" Seinäjoen lukioon, jonka oppilaille aluepäällikkö pitää säännöllisesti opetusta. Myös opinnäytetöiden ohjaaminen tulee kysymykseen sikäli, kun aiheet liittyvät aluekeskuksen toimialaan (Pohjanmaan muuttoliikkeet ja niihin liittyvät ilmiöt (esim. etniset suhteet) eilen, tänään, huomenna). Muu ohjelma voi olla vaikkapa aluekeskuksen pienen luentosalin (max. 25 henkeä) hyödyntäminen aluekeskuksen toimialaan liittyviin kokouksiin: kokouksen yhteyteen on mahdollista saada muuttoliikeaiheista ohjelmaa.

Aluekeskuksesta kannattaa kysyä myös harjoittelumahdollisuutta. Harjoittelijoita on otettu resurssien mukaan. Mikäli teet tutkimustyötä, jonka aihe liittyy aluekeskuksen toimialaan voit kysyä myös mahdollisuutta työtilan saamisesta.

Julkaisutoiminta ja julkaisujen myynti

Aluekeskus julkaisee omia muuttoliikkeisiin liittyviä tutkimuksiaan ja muuta alan kirjallisuutta ja oheismateriaalia. Tähän mennessä aluekeskus on julkaissut omissa sarjoissaan seuraavat julkaisut:

Julkaisuja -sarja

 • Heli Jokinen: "Eihän semmosille reissuille heikompia astioita vierä": Amerikanleskien arkea ja elämää 1900-luvun alun Alahärmässä. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 3 (2008).
 • Tuula Koskimies-Hautaniemi (toim.): Siirtolaismuistot talteen - Emigrationsminnen. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 2 (2000).
 • Ossi Viita: Suden hetkiä: Amerikansuomalainen olympiavoittaja Ville Ritola. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisu n:o 1 (1997).

Tutkimuksia -sarja

 • Joonas Sotaniemi & Markku Mattila: Olen palannut kotiseudulle jäädäkseni: Seinäjoen ja Vaasan muuttoliikkeet. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 6 (2013).
 • Markku Mattila & Krister Björklund: Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 5 (2013).
 • Anne Häkkinen & Markku Mattila: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 4 (2011).
 • Anne Häkkinen: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 3 (2009).
 • Timo Itäpuisto: Kotipesänä Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. vuosina 1988-1996. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 2 (1999).
 • Timo Österlund: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988-1996. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 1 (1997).

Aluekeskuksen julkaisuja voi hankkia parhaiten Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta (http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/). Toimitiloissamme asioidessasi voit tiedustella julkaisuja ja muuta materiaalia myös meiltä, jotakin myytävää meillä vielä on toimitiloissammekin.

Näyttelyt

Aluekeskus on järjestänyt ja ylläpitänyt näyttelytoimintaa: vuoteen 2007 mennessä sen tiloissa on ollut esillä kymmeniä näyttelyjä, joista osa omaa tuotantoa ja osa kiertonäyttelyitä. Vuodesta 2007 lähtien varsinainen näyttelytoiminta on siirtynyt Suomen Siirtolaisuusmuseolle. Tämänkin jälkeen aluekeskus on pyrkinyt järjestämään satunnaisesti omasta materiaalista koottuja näyttelyitä sekä avustamaan muita tahoja näyttelyjen teossa. Aluekeskukselta voi myös tiedustella näyttelyitä lainaksi.

Aluekeskuksen näyttelyitä:

 • Joulu Armahainen. Aluekeskuksen omista kokoelmista koottu joulunäyttely
 • Becker Bey. Sotia, seikkailuja, politiikkaa. Waldemar Becker 1840-1907. Lainassa Porvoon museolta
 • Kuvia Peräseinäjoelta. Valokuvanäyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Kevättä ja juhlamieltä. Postikorttinäyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Valokuvat kertovat -kilpailun satoa esillä.
 • Titanic. Siirtolaisuusinstituutin kiertonäyttely.
 • Suomalaiset Australiassa. Siirtolaisuusinstituutin kiertonäyttely.
 • Esa Hakala, puuseppä ja kulttuurilähetti. Näyttely aluekeskuksen omista kokoelmista.
 • Siirtolaistemme työt Ameriiikassa, näyttely omista kokoelmista Alahärmään 3.-6.7.2008
 • Amerikansiirtolaisuutta valottavan näyttelyaineiston toimittaminen Kortesjärvellä kesällä 2007 avoinna olleeseen näyttelyyn Sukukamari.

 Aluekeskuksen yleiskuvaus
 Aluekeskuksen syntyhistoria
 Aluekeskuksen yhteystiedot
 
 Suomen siirtolaisuusmuseo
 

SI_1

Siirtolaisuusinstituutin
Pohjanmaan
aluekeskus
Keskuskatu 32
60100 Seinäjoki

Logo

Avoinna:
ma-pe 9-15

Puh. 044-2592 446

Sähköposti

 

 

© Copyright Siirtolaisuusinstituutti