-->
Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut   Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
  
Krister Brjörklund Krister Brjörklund

Vanhempi tutkija - Senior Researcher

Yhteystiedot - Contact

e-mail: kribjo(at)utu.fi        (at) > @

Tel.: 02-2840 453  (int. +358-2-2840 453)

Fax: 02-2333 460  (int. +358-2-2333 460)


EU_lippu

Tutkimusprojekti: HALATEN - haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen

Turun ammattikorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin yhdessä toteuttamassa hankkeessa tutkitaan, miten yksintulleet alaikäiset, nyt jo aikuistuneet nuoret, ovat kokemuksistaan selviytyneet, ja millaista heidän elämänsä on ollut Turun seudulla sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan ja muuttaneet pois vastaanottokeskuksesta omaan asuntoonsa. Miten nämä nuoret ovat pärjänneet esimerkiksi opiskelussaan ja työmarkkinoilla? Ovatko he jo perustaneet perheen, ja onko heillä ystäviä ja harrastuksia? Millainen ylipäätään on heidän sosiaalinen pääomansa? Miten ovat pärjänneet erityisesti yksin jääneet nuoret, joilla ei myöhemminkään ole vanhempia Suomessa? Onko heillä kontakteja muihin sukulaisiin tai muita läheisiä ihmisiä Suomessa?

Tutkimuksessa haastatellaan yhteensä 15 Turun seudulla asuvaa nuorta, jotka ovat asuneet maassamme jo useamman vuoden ajan. Lisäksi tehdään asiantuntijahaastatteluja. Tarkoituksena on vertailla eri lähtömaista olevia ja kokemuksiltaan erilaisia nuoria, ja selvittää, onko heidän myöhemmissä kokemuksissaan ja yhteiskuntaamme sopeutumisessaan eroja. Eri kunnissa nuorten jälkihuolto ja tukitoimet eroavat jossain määrin toisistaan. Ilmeneekö eri paikoissa asuvien nuorten välillä eroja esimerkiksi Suomeen sopeutumisessa ja viihtymisessä. Haastateltavat nuoret saadaan heidän entisten asuinyksiköidensä kontaktien avulla. Hanke saa ulkopuolista rahoitusta sisäasianministeriön kansallisesti hallinnoimasta Euroopan pakolaisrahastosta. Projekti on alkanut kesäkuussa 2013 ja sen ensimmäinen osuus kestää vuoden.

* * * * * *

EU_lippu

Co-funded by the
European Union

Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates

Institute of Migration is a partner of the project "Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates" (MIPEX 2015) led by the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG). The project aims to inform and engage key policy actors about how to use indicators to improve integration governance and policy effectiveness. The main objectives of the project are:

  • To identify and measure integration outcomes, integration policies, and other contextual factors that can impact policy effectiveness.
  • To describe the real and potential beneficiaries of policies in seven key areas, namely employment, education, political participation, access to nationality, family reunification, long-term residence, and anti-discrimination.
  • To collect and analyse high-quality evaluations of integration policy effects.

Project Description

Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates

Siirtolaisuusinstituutti on partneri "Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates" (MIPEX 2015) -projektissa (Kotouttamispolitiikka: Kuka hyötyy? Kotouttamiskeskustelussa käytettyjen indikaattoreiden kehittäminen). Hanketta vetävät Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) ja Migration Policy Group (MPG). Projektin tarkoitus on informoida ja aktivoida keskeisiä politiikan vaikuttajia indikaattoreiden käyttöön, jotta kotouttamisen hallinto tehostuisi ja vaikuttavuus paranisi. Projektin päätavoitteet ovat:

  • Identifioida ja mitata kotouttamisen tulokset, kotouttamispolitiikka ja muita sisällöllisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa politiikan tehokkuuteen.
  • Identifioida todelliset ja potentiaaliset kotouttamispolitiikasta hyötyjät seitsemällä keskeisellä avainalueella, jotka ovat: työllisyys, koulutus, poliittinen osallistuminen, kansalaistaminen, perheenyhdistäminen, pitkäaikainen oleskelu ja syrjinnän ehkäiseminen.
  • Kerätä ja analysoida korkealaatuisia arvioita kotouttamispolitiikan vaikutuksista.

Projektikuvaus

 

Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration