Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut   Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
  
Elli Heikkilä Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja - Research director

Yhteystiedot - Contact

e-mail: elli.heikkila(at)utu.fi        (at) > @

Tel.: 02-2840 450 (int. +358-2-2840 450)

Fax: 02-2333 460 (int. +358-2-2333 460)


Koulutus - Education

 • Ylioppilastutkinto, Kuusamon lukio, 31.5.1978
 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (maantiede, Oulun yliopisto) 6.1.1983
 • Filosofian maisteri (maantiede, Oulun yliopisto) 16.12.1983
 • Filosofian lisensiaatti (maantiede, Oulun yliopisto) 22.5.1986
 • Filosofian tohtori (maantiede, Oulu yliopisto) 7.9.1989
 • Väestömaantieteen dosentti, Oulun yliopisto, 1.7.1994-
 • Väestömaantieteen dosentti, Turun yliopisto, 7.10.1999-
 • Professor, Institute of Environmental Creation International, 10.10.2006-

Työura - Career

 • Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, Kainuun yksikkö, tutkimusassistentti ja tutkija, 1.1.1984-31.12.1985
 • Suomen akatemia, Valtion luonnontieteellinen toimikunta, tutkimusassistentti 1.1.1986-31.7.1989
 • Oulun yliopisto, tutkijan virka 1.8.1989-31.7.1992
 • Tutkimustyö USA, Oregon, Portland, 16.11.1989 - 15.11.1990 (virkavapaus tutkijan virasta)
 • Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, Kainuun yksikkö, tutkija, erikoistutkija ja esimies, 16.11.1990-31.12.1995
 • Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, Aluekehitys, tutkija ja erikoistutkija, 1.1.1996-31.1.1999
 • Siirtolaisuusinstituutti, tutkimusjohtaja, 1.2.1999-

Palkinto - Prize

 • International Prize of Environmental Creation 2006

Erikoistumisalueet - Specialization

 • väestömaantiede, muuttoliike, aluekehitys, väestön ikääntyminen, väestörakenne,
 • kaupungistuminen, työmarkkinat, alueiden vaikutusalueet

Luentoteemat - Lecture themes

 • Maan sisäinen muuttoliike ja aluekehitys
 • Väestön ikääntyminen ja aluekehitys
 • Työmarkkinat ja muuttoliike
 • Asutusrakenteen muutos Suomessa
 • Väestömaantieteen erityiskysymykset
 • Siirtolaisuus Amerikkaan ja juurten etsintä Suomesta
 • Maahanmuuttajien asema suomalaisilla työmarkkinoilla
 • Maahanmuuttajien muuttovirrat Suomen sisäisessä muutossa
 • Paluumuutto Suomen sisäisessä muutossa
 • Suomen ja sen alueiden väestönkehitys ja väestöennusteet
 • Euroopan väestökehitys ja muuttovirrat
 • Projektisykli
 • Tieto ja sen kerääminen tutkimustoiminnassa
 • Amerikkalainen tapakulttuuri

Nykyinen tutkimus - Recent research

 • International Handbook of Urban Policy: Occidental issues/Differential Urbanization Trends: The European Case
 • International Marriages in the Time of Globalization

Opinnäytetöiden ohjauksia - Guidance of university students

 • useita väitöskirjatöiden, lisensiaatintutkimusten ja pro gradu-töiden ohjauksia eri yliopistoihin ja laitoksille

Julkaisut ja artikkelit - Publications

 

Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration