-->
Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut   Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
  
  

Pigga Keskitalo

KT, Dosentti, Apulaisprofessori

Yhteystiedot

 e-mail: pigga.keskitalo(at)samiskhs.no        (at) > @
             pigga.keskitalo(at)gmail.com

GSM: 040 4197 175


Tutkimus - Research

Monikulttuurinen lapsuus Lapissa -tutkimus yhteistyössä KT Merja Paksuniemen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millaista on olla lapsi Suomen Lapissa. Tutkimusmenetelmät ovat monitieteisiä sisältäen arkistotutkimusta, haastattelua, kyselylomakeaineiston keräämistä ja dokumenttianalyysejä. Hankkeessamme tuotamme vertaisarvioituja artikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä suomenkielisen ja englanninkielisen kirjan. Tutkimushanke on pioneerityö. Lähestymme aihetta Pohjois-Suomessa asuvien monikulttuuristen, myös vähemmistökulttuureihin kuuluvien lasten elämää tutkimalla.

Koulutus - Education

KT 2010, Lapin yliopisto
KL 2008, Lapin yliopisto
KM 1997, Lapin yliopisto

Artikkelit - Articles

Keskitalo, P., Rahko-Ravantti, R. & Äärelä, R. 2014. Katsaus saamelais koulutuksen historiaan ja nykytilanteeseen – assimilaatiosta kohti saamelaiskulttuurin soveltamista. In Kulttuuri, identiteetti ja kasvatus (M. Laine Eds.).Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8. Helsinki. http://kulttuuriperintokasvatus-fi-bin.directo.fi/@Bin/4f95629e50a4e5710ddfd6d32e87f761/1391381256/application/pdf/225130/Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf

Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti, S. 2013. Saamelaiskoulun asiantuntijoiden käsityksiä opetuksen kehittämisestä. Kasvatus , 44 (3), 286-298.

Keskitalo, P., Uusiautti, S., & Määttä, K. 2013. How to make the small indigenous cultures bloom? Special traits of Sámi education in Finland. Current Issues in Comparative Education, 15 (1), 52-62.

Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti, S. 2013. Saamelaiskoulun asiantuntijoiden käsityksiä opetuksen kehittämisestä. Kasvatus , 44 (3), 286-298.

Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. 2013. Saamelaispedagogiikan aika. Yhteiskuntapolitiikka 1.

Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. 2013. Sámi education in Finland. In K. Määttä & S. Uusiautti (Eds.), Early Child Care and Education In Finland. Abingdon: Routledge, 39-54.

Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. 2013. Language Immersion Tepee ”As a facilitator of the Sámi Language Learning. Journal of Language, Identitity and Education, in press.

Määttä, K., Keskitalo, P., & Uusiautti S. 2013. Making the dream of Sámi school come true: voices from the field. Journal of Language Teaching and Research, 4 (3), 443-453, doi: 10.4304/jltr.4.4.443-453.

Keskitalo, P., Uusiautti, S., & Määttä, K. 2013. In the name of cultural sensitivity: A view on Sámi language teaching. Academic Journal of Social Sciences , 1(1), 1-9.

Julkaisut - Publications

P. Keskitalo, K. Määttä & S.Uusiautti 2013. Sámi Education. Hamburg: Peter Lang GmbH.

P. Keskitalo & K. Määttä (2012). (Eds.) Ulbmilin Sami pedagogihka ollašuhttin. Rovaniemi: Lapland University Press.

P. Keskitalo & K. Määttä (2011). Sámi pedagogihka iešvuođat. Saamelaispedagogiikan perusteet. The Basics of Sámi Pedagogogy. Grunderna i Samisk Peadagogik. Rovaniemi: Lapland University Press.

Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. 2013. Saamelaispedagogiikan aika. Yhteiskuntapolitiikka 1.

Tulossa - Coming

P. Keskitalo, V-P. Lehtola & M. Paksuniemi 2014, elokuu. (Toim.) Saamelaisten kouluhistoria Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

 

Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration