-->
Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration      In English   På svenska 
Etusivu Artikkelit Tilastot Kauppa Näyttelyt Uutiset Linkit   Yhteystiedot 
Toiminta
  Yleisesittely
  Arkisto
  Kirjasto
  Tutkimus
  Siirtolaisrekisteri
  Julkaisut   Opetusmateriaali
Henkilökunta
Pohjanmaan
  aluekeskus
Hakutietokannat
  Kirjallisuushaku
  Kuva-arkisto
  Siirtolaisrekisteri
  
Leena Vuorinen

Leena Vuorinen

VTT

Ulkosuomalaisen alkoholistin elämä ja kohtalo

Yhteystiedot

e-mail: leena.vuorinen(at)hotmail.com        (at) > @

Puh.: +61 423 150 580 (GSM)


Tutkimusprojektit

1. Ulkosuomalaisen alkoholistin elämä ja kohtalo

  • Tutkimuksessa selvitetään sekä Ruotsissa että Australiassa asuvien alkoholisoituneiden ensimmäisen polven ulkosuomalaisten elämänkulkua ja nykyistä elämäntilannetta sekä sitä, miten sekä entisen kotimaan että nykyisen asuinmaan alkoholikulttuurit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat yksilön alkoholinkäyttöön. Elämänkerrallis-kerronnallisen haastatteluaineisto keruu on aloitettu syksyllä 2007.

2. Ikääntyminen, siirtolaisuus ja mukaan kuulumattomuuden kokemukset

  • Hankkeen tavoitteena on tutkia ikääntyneiden ulkosuomalaisten mukaan kuulumattomuuden, yksinäisyyden ja syrjäytymisen kokemuksia. Millaiset tekijät ovat näiden kokemusten taustalla ja miten ikääntyvä itse kuvaa ja sanoittaa elämäntilannettaan? Mitä mukaan kuulumattomuus tarkoittaa ja mitä se merkitsee ikääntyjälle? Haastatteluaineisto kerätään kolmessa maassa: Saksassa, Ruotsissa ja Australiassa.

3. Ikääntyminen maalaiskylässä

  • Väitöstyö maalaiskylän ikääntyjistä on julkaistu sekä painettuna (bibliografiset tiedot: Vuorinen Leena (2009): Ikääntyminen maalaiskylässä. Verson julkaisuja 3/2009. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus. Verso, Lahti.) että sähköisenä versiona, jonka linkki on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5314-6

Erikoistumisalueet

  • Ikääntymisen tutkimus, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Julkaisuja

  • Vuorinen, Leena: Tila, aika ja vuorovaikutus vanhainkodin arjessa. Raportteja 5/2003. Ikäinstituutti, Helsinki.
Siirtolaisuusinstituutti - Institute of Migration